Дисципліни:

ТЕМА 4. Творчі середовища фотодизайнерського процесу (ФДП)


« Основи теорії дизайну / Упор. В.О. Соловйов, 2011

Лекція 7. Типологія творчих середовищ

Творчі середовища, в яких може відбуватись один чи кілька етапів фотодизайнерського процесу, можна класифікувати в різних аспектах. Наприклад, можна розглядати середовища в аспекті їх зв язку з конкретним етапом ФДП:

- середовища теоретичних досліджень та асоціативно - образного мислення (музеї, творчі виставки, енциклопедії, альбоми, Інтернет),

- творчі середовища для практичних та лабораторних досліджень,

- середовища, регламентовані замовником для проміжних показів та остаточних презентацій продуктів дизайну,

- комунікативні середовища (локальна мережа компанії, глабальні мережі телекомунікацій, Інтернет),

- реальні середовища зйомок та їх моделі,

- моделі цільової аудиторії тощо.

У сфері цифрового фотодизайну одним з найважливіших аспектів розгляду інструментальних середовищ є їх вид. Залежно від виду, середовища називають реальними, віртуальними та гібридними дизайнерськими середовищами.

1. Реальнi середовища iнакше ще називають предметно-просторовими середовищами. Вони приназначені для такого фотодизайнерського процесу, який не вимагає обов’язкове використання цифрових засобів. В таких середовищах домінують технології попереднього створення реально- просторової композиції (постановочні фотосесії, відеозйомки в студії чи на природі тощо) Це передбачає складне і часто коштовне реальне макетування задуманої композиції, її декорування, використання супровідних природних ефектів з сонцем, вогнем, димом, паром, водою, снігом тощо. Тобто, в таких середовищах домінують засоби та методи фізичного моделювання (phisical modelling).

2. Вiртуальнi середовища фотодизайнерського процесу – це творчі середовища, в яких домінує використання уявних, абстрактних, математичних та комп'ютерно-цифрових технологій для пошуку творчих варіантів, творчої трансформації, обробки та презентацii результатів на різних етапах. З цими середовищами найтісніше пов’язане поняття «комп'ютерно- програмне графічне середовище».

Наприклад, якщо згідно креативному рішенню передбачається оцифровка та використання ліцензійних художніх репродукцій, то це повинно відбуватись у віртуальному творчому середовищі (Adobe, Corel, Macromedia,…)

3. Гібридні середовища фотодизайнерського процесу стали поширеними після розповсюдження графічно орієнтованих мобільних комп’ютерів та графічних планшетів Wacom. Це дозволило артдизайнерам, знаходячись у реально-просторовому творчому середовищі, застосовувати професійні графічні програми в реальному масштабі часу (Adobe Illustrator, Corel Painter,…).

Суб'єкти фотодизайнерського процесу в рамках Д-П

Дизайнер є ключовим суб’єктом у творчому дизайнерському середовищі. Однак, у випадку корпоративної форми Д-П, виникає ціла низка суб’єктів:

- зовнішній замовник, постановник ТЗ (фахівець, якому делеговано права видавати завдання в рамках Д-П), креативний директор, група дизайнерів- виконавців, випускаючий дизайнер, дизайнер верстки, експерт-оцінювач, представник цільової аудирторії Д-П, менеджер Д-П, якому делеговано права контролювати виконпання плану Д-П.

Об'єкти фотодизайнерського процесу

У віртуальному середовищі:

- комп'ютерно-графічні середовища, периферійні засоби, цифрові камери.

У реальному предметно-просторовому середовищі:

- об єкти зйомок (фотомоделі, об єкти реклами чи презентації), елементи сцени чи інтер єру зйомок(п’єдестали, опори, антураж та ін.),

- конструкційні та інші тверді матеріали для декорування об єктів зйомок та зйомочних сцен ((зразки фурнітури, флористики, біжутерії, бісеру, мозаїки, орнаменту та інші зразки декорування),

- об'єкти підтримки зйомок (світлотехнічне та інше обладнання)

Матеріали для дизайну:

- обладнання, конструкційні, поліграфічні та інші матеріали для декорування предметів (фурнітура, біжутерія, флористика...), а також для декорацій зйомок в цілому.

- засоби для асоціативно - образного мислення /альбоми, каталоги, колекції моделей, стилю, нарисів.

- інший дизайнерський досвід, новітні засоби для формотворення на площині чи в просторі.

- об'єкти забезпечення ергономіки дизайн-процесу у приміщенні.

Питання до семінарів за темою 4

1. Середовища ФДП. Класифікування середовищ в двох основних аспектах.

2. Регламентоване середовище презентації творчих продуктів ФДП. Навести приклади цих середовищ.

3. Суб’єкти творчих середовищ ФДП.

4 Об’єкти творчих середовищ ФДП.

5. Ергономіка творчого середовища ФДП.