Дисципліни:

ТЕМА 5. Типологія композицій та мистецьких методів у фотодизайні


« Основи теорії дизайну / Упор. В.О. Соловйов, 2011

Лекція 8. Класифікування фотодизайнерских композицій

Композиції у сфері фотодизайну доцільно розглядати в різних аспектах:

- за типом творчого середовища, в якому вона створюється і презентується ( реальне/віртуальне середовище),

- за характером творчих складових,

- за мистецьким методом чи способом створення,

- за типом та формою композиційного простору (односторінковий/багатосторінковий),

- за домінуючим естетичним стилем

Типи творчих середовищ детально розглядались у попередніх лекціях, отже, в даному аспекті можна виділити реальні постановчі композиції у предметно-просторовому середовищі (інтер єри, сцени, тощо) і віртуальні композиції у віртуальному просторі (на папері, на екрані, панно тощо).

Основними творчими складовими объектами, з яких можуть утворюватись зокрема, віртуальні композицї в сфері фотодизайну будемо вважати такі:

- зображальні об єкти

- відображальні

- літературно-шрифтові об єкти.

В термінах вищезазначених творчих складових композиції можна запропонувати таку типологію композицій у фотодизайні:

1. Фотокомпозиція (смисловий центр отримано і виражено як фотографію)

2. Фотомонтаж чи фотоколаж /Clip Art (основну ідею виражено як цілісну гармонійну сукупність фотозображень, а також через цікаві асоціації між фотозображеннями, їх фрагментами і т.п. )

3. Зображальна композиція (смисловий центр виражено зображальним об єктом)

4.Фото & графічна композиція (основну ідею виражено як цілісність об єктів з нерозривними зв язками між зображальними та відображальними об єктами). 4.1Орнаментальна фотографіка (ритмічні асоціації)

5. Шрифтова композиція (смисловим центром композиції виступає літературно-шрифтовий об єкт )

6. Синтетична композиція (основну ідею виражено як цілісність об єктів різного походження з нерозривними зв язками між зображальними, відображальними та шрифтовими об єктами),

Під мистецьким методом створення композиції у фотодизайні будемо розуміти основний спосіб отримання творчих складових композиції та метод синтезу цих складових. Виходячи з такого розуміння виділяють такі мистецькі методи у фотодизайні:

- постановча фотокомпозиція (постановочна фотосесія з використанням реальних ефектів або творчий пошук фотосюжетів в рамках Д-П),

- авторський рисунок та живопис (створення рисунку, живопису, графіки для композицій у фотодизайні),

- творча трансформація та постобробка фотографії, (авторських чи ліцензійних композицій у віртуальних середовищах (стилізація композицій, декор та аранжировка, монтаж композиції з різних об єктів, анімація композиції),

- фото & графіка – інтеграція та гармонізація зображальних & відображальних об єктів у єдиному композиційному просторі,

- тексто & графічна композиція

Лекція 9 Композиційний простір та естетичний стиль композицій у фотодизайні

Композиційний простір (КП) у фотодизайні можна розглядати у форматному, віртуальному,матеріалознавчому або іншому аспекті. В данії типології доцільно розрізняти односторінковий та багатосторінковий КП. Односторінковий КП у фотодизайні - це «віртуальний простір», обмежений формою/форматом електронного чи твердого носія, в якому фотодизайнер повинен повністю відобразити свій задум. Зокрема, КП в традиційній фотографии - це кадрове відображення фрагменту реального світу (природи, натюрморту, постановочної композиції…).

Багатосторінковий КП у фотодизайні доцільно розглянути на прикладі так званих багатосторінкових Д-П. Ці Проекти застосовують у тих випадках, коли немає проблеми з наявним текстовим чи ілюстративним матеріалом (фото, графіка, текст, репродукції) і, навпаки, є проблема ефективного впорядкування наявного ілюстративного матеріалу, акцентування певної частини матеріалу. Ці Проекти пов язані, як правило, з періодичними виданнями фотодизайну (ілюстровані газети, журнали, каталоги тощо)..

В рамках багатосторінкового Д-П виникає цілий ряд важливих понять:

Титульна сторінка (передня/ задня) Титульний розворот твору, Змістовний Блок

Структура змісту

Сторінка/Розворот змістовного блоку

Режисура змістовного блоку - концептуальне рішення щодо послідовності розміщення і відображення сторінок/розворотів змістовного блоку в регламентованому середовищі багатосторінкового ілюстративного видання. Архітектоніка багатосторінкового видання – концепція гармонійного поєднання в єдиному стилі зовнішньої та внутрішньої інформації видання (відповідно, титульної та змістовної інформації).

Естетичні стилі у фотодизайні слід розуміти як домінуючий стиль вираження характеру композиції. Основні стилі:

Реалістичні стилі Фотореалізм, пуризм, мінімалізм, раціоналізм, урочисто-святкові стилі (весільний) та урочисто-траурний стиль, що викликає співчуття, епатаж, фольк-арт (Folk-Art) – народно-традиційний стиль Нералістичні або мікс-стилі (філософське підгрунтя - Феноменологізм та інші естетики, в яких є схильність до неадекватного відображення явища): Сюрреалізм, казково-містичний та уявний стиль (ілюзорне подання дійсності), дадаїзм - підкреслено дитячий стиль зображення дійсності.