Дисципліни:
Лабораторна робота №2
На тему:

Дослідження статистичних характеристик дискретних повідомлень.

Дисципліна: Основи теорії передачі інформації
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1508 Додано: 2015-02-28
Частина тексту

Мета роботи: дослідження статистичних характеристик повідомлень, необхідних для проектування інформаційних мереж та систем передачі інформації, забезпечення експлуатації таких систем і захисту інформації.

Короткі теоретичні відомості

Інформація про стан навколишнього світу фізично реалізується у вигляді повідомлень. Оскільки стан навколишнього світу (а тим самим і зміст повідомлення), ніколи заздалегідь не може бути відомим, то повідомлення, за допомогою яких передається інформація, розглядаються як випадкові процеси і описуються математичними засобами теорії імовірності, тобто статистичними методами.

Математичні закони теорії імовірності не є безпредметними абстракціями, позбавленими фізичного змісту. Вони представляють собою математичне вираження реальних закономірностей, які фактично існують в масових випадкових явищах природи.

Оперуючи такими поняттями як події та їх імовірності, випадкові величини та їх закони розподілу і числові характеристики, теорія імовірності дає можливість теоретично визначити імовірності одних подій через імовірності інших, закони розподілу та числові характеристики одних випадкових величин через закони розподілу та числові характеристики інших. Такі посередні методи дозволяють економити час і засоби, які витрачаються на експеримент, не виключаючи при цьому самого експерименту.

Кожнедослідженнявипадковихявищ, виконане методами теоріїімовірності, прямо чипосередньогрунтується на експериментальнихданих.

Оскільки навколишній світ є динамічним, змінним як в просторі так і в часі, то його можна розглядати як калейдоскоп подій. Яка подія і коли виникає, заздалегідь невідомо. Тому , щоб дістати якісь знання про світ, необхідно встановити закономірності появи подій. Очевидно, що це можна реалізувати тільки статистично.

Висновок: На даній роботі ми досліджували статистичні характеристики повідомлень. Тобто брали будь-яку текстовеповідомленнь (будь-який текст) і досліджували його. В даному випадку ми досліджували повідомлення українського і англійського алфавіту (кирилиця і латиниця). Можнасказатищо, є буквияківживаютьсячастіше, а є й такіщорідше. От, наприклад, буква «О» вживаєтьсянайбільше, а буква «Ш» найменше, не залежно від розмуру повідомлення. Інші букви вживаються по різному, в залежності від змісту повідомлення і його розміру, але є букви які вживаються частіше, це є голосні, і деякі приголосні.

Проаналізувавши англійський алфівіт, можназробититаківисновки: щонайбільш вживаною є буква «E», трішки менше – букви «A», «H», «O», та «T», всі інші вживаються менше, а найменш – букви «J», «Q», «X» та «Z». Інши букви вживаються по-різному, це залежить від змісту і розміру повідомлення.