Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту в командитному товаристві побутового обслуговування.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3884 Додано: 2012-12-17
Частина тексту

Анотація

У курсовому проекті розробляються фактична та раціональна структури управління в командитному підприємстві “Статор”. У межах цього розглядаються такі питання: дається загальна характеристика організації; формуються функції менеджменту на підприємстві, а саме планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання; використовуються методи менеджменту в організації; проектуються комунікації на підприємстві; розробляються механізми прийняття управлінських рішень; формуються механізми управління групами працівників в організації; розробляються пропозиції з організації та удосконалення керівництва; розробляється організація праці менеджерів на підприємстві. Всі основні положення менеджменту в курсовому проекті розглядаються з позиції управлінського процесу.

ВСТУП

Формування ринкових відносин у національній економіці України характеризується пошуком найбільш ефективних важелів та інструментів здійснення виробничо-господарської діяльності, посилення ролі приватної власності, розвитком фондових механізмів, активізацією зовнішньоекономічної діяльності. Нові умови вимагають удосконалення механізмів управління організаціями як найважливіших чинників впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції, спрямованість на інноваційний розвиток. Однією з компаній, що потребують вдосконалення своєї діяльності є командитне підприємство “Статор”. Оскільки на сучасному етапі в Україні триває процес перетворень і ситуація на ринку швидко змінюється, а підприємство повинно пристосовуватись до діяльності в нових умовах. Отже, об’єктом дослідження у курсовому проекті є командитне підприємство “Статор”, яке спеціалізується на побутовому обслуговуванні. На сьогоднішній день на підприємстві працює 95 осіб, воно надає 15 видів послуг, середня заробітна плата працівників підприємства становить 710 грн. Для забезпечення ефективної діяльності командитне підприємство “Статор” у нових галузях та збереження і підтримання необхідного рівня обслуговування в даній, необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих на підприємстві проблем, а саме: відсутність коштів для погашення заборгованості перед позичальником, зменшення обсягів реалізації послуг, а також порушення трудової дисципліни працівниками підприємства. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту підприємства. Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв’язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів менеджменту на підприємстві; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій в організації; формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обгрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціоналістичної систем менеджменту.