Дисципліни:
Тести та описові питання
На тему:

Вирішені тести та описові питання до заліку з екології.

Дисципліна: Основи екології
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 6310 Додано: 2013-03-05
Частина тексту

1. Атмосфера. Основні поняття.

Атмосфера — повітряна оболонка, яка оточує Землю. Нижня межа атмосфери — поверхня Землі. Верхню межу умовно проводять на висоті 2000-3000 км від земної поверхні. До складу атмосфери входять азот (близько 78%), кисень (близько 21%) та інші гази (всі вони складають ледве більше 1%). На частку вуглекислого газу припадає 0,033% Кожний газ виконує свою функцію. Кисень забезпечує дихання і горін¬ня. Азот входить до складу білків — речовин, з яких складаються всі живі організми. Вуглекислий газ — одна з основ фотосинтезу рослин. Озон — газ, що поглинає основну частину ультрафіолетового випромінювання Сонця. По вертикалі атмосфера ділиться на шари — тропосферу, страто-сферу, мезосферу, термосферу (іоносферу) та екзосферу. Тропосфера — найнижчий і найщільніший шар атмосфери (80% її маси). Простягається на висоту від 7-9 км (над полюсами) до 16-18 км (над екватором). У тропосфері зосереджена майже вся водяна пара, тут відбуваються найважливіші для географічної оболонки атмосферні проце-си. У тропосфері температура повітря з висотою знижується (в середньо¬му на 6,5 С на 1 км). Тиск повітря на рівні моря складає 760 мм рт. ст. Цей тиск прийнято за нормальний. У нижніх шарах тропосфери тиск падає з висотою — в середньому на 10 мм рт. ст. на кожні 100 м підйому. Стратосфера простягається від верхніх меж тропосфери до висоти 50 км. У стратосфері на висоті 21-29 км розташований озоновий шар. Вище стратосфери знаходяться верхні шари атмосфери. Атмосфера регулює теплообмін планети з космічним простором, впли¬ває на її радіаційний і водний баланси, захищає Землю від метеоритів. Повітря підтримує різні форми життя на Землі. У зв'язку з інтенсивною господарською діяльністю людини виникла проблема охорони атмосфери від забруднення. У повітря викидається величезна кількість сполук, здатних зруйнувати озоновий екран, викли¬кати парниковий ефект, смоги, кислотні дощі. Згорання палива, вирубу¬вання лісів призводять до зменшення кількості кисню в атмосфері. Шляхами розв'язання цих проблем є створення безвідхідних вироб-ництв, надійних газо- і пиловловлювачів, використання екологічно чи¬стих джерел енергії, озеленіння міст, відновлення площі лісів тощо.