Дисципліни:
Лабораторна робота №3
На тему:

Робота з таблицями, графічними зображеннями та редактором формул.

Дисципліна: Основи інформаційних технологій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 5752 Додано: 2013-04-02
Частина тексту

Теоретична частина

Microsoft Word - це програма, яка призначена для створення, редагування, оформлення і друкування документів. Підготовка документів за допомогою процесора включає три стадії роботи: У процесі введення тексту процесор МS Word перевіряє введений текст на помилки, виокремлюючи їх і невідомі фрагменти при виявленні підкресленням червоного кольору. Для того, щоб завантажити процесор МS Word, слід виконати команду меню «Пуск>Программы> Microsoft Word». Всі файли, що містять інформацію і створені засобами процесора МS Word, називають документами. Крім інструментів, які характерні для всіх вікон операційної системи Windows, робочий екран МS Word має додаткові інструменти: рядок меню, панелі інструментів, лінійки, рядок стану, текстовий курсор тощо. Панелі інструментів містять піктограми команд, які використовуються найчастіше під час роботи з документами засобами МS Word. Текстовий курсор вказує те місце, в якому буде змінюватись, або в яке буде вводитись чи вставлятись текст. До базових прийомів роботи з текстами в текстовому процесорі MS Word відносять: У текстовому процесорі MS Word використовують два методи створення документа:

Відповіді на контрольні питання

1. Характеристика вікна програми Word.
Крім інструментів, які характерні для всіх вікон операційної системи Windows, робочий екран МS Word має додаткові інструменти: рядок меню, панелі інструментів, лінійки, рядок стану, текстовий курсор тощо. Панелі інструментів містять піктограми команд, які використовуються найчастіше під час роботи з документами засобами МS Word. Текстовий курсор вказує те місце, в якому буде змінюватись, або в яке буде вводитись чи вставлятись текст.

2. Характеристика програмного меню.
Програмне меню містить усі команди, які необхідні для роботи з текстом, які згруповані у такі основні групи: Файл (містить усі команди для роботи з файлами), Правка (операції копіювання-вставлення…), Вид (задає вигляд вікна та документу в цілому), Вставка (містить команди для роботи з різними об’єктами), Формат (команди для роботи з текстом), Сервіс (тут зібрані сервісні команди), Таблиця (інструменти роботи з таблицями), Вікно (налаштування відображення панелей), Довідка.

3. Як створити новий абзац у текстовому документі?
Перш за все необхідно встановити відступ для абзацу за допомогою команди «Формат – Абзац…», чи за допомогою табуляторів. Коли відступи буде встановлено, достатньо клацнути клавішу «Enter» для переходу на новий абзац

4. Поняття колонтитула та нумерація сторінок документа.
«Верхній колонтитул» - інформація, що друкується у верхньому полі сторінки, «нижній колонтитул» - інформація, що друкується в нижньому полі сторінки. Процесор MS Word дозволяє створювати різні колонтитули для першої сторінки, парних і непарних сторінок. Створення колонтитулів реалізують за допомогою команди меню «Вид - Колонтитулы». Після виклику цієї команди з'являється панель інструментів «Колонтитулы». Вона містить кнопки команд, які використовуються найчастіше, наприклад: вставка номера сторінки, дати, часу або визначення параметрів сторінки. Команда меню «Вставка - Номера страниц...» дозволяє швидко ввести нумерацію сторінок, не вдаючись до визначення колонтитулів.

Хід виконання роботи

1. Використовуючи різні шрифти та структури вводжу фрагмент тексту згідно варіанту. Для цього використовую панель «Основне» (Word 2010). Оформлюю фрагмент тексту за допомогою WordArt. Для цього виділяю необхідний фрагмент, та виконую команду «Вставлення – Текст - WordArt». Обираю стиль тексту, та в діалоговому вікні натискаю «Ок». Вставляю колонтитули. Для цього іду в меню «Вставлення – Колонтитули – Верхній колонтитул», та вводжу текст «Текст для оформлення (варіант 1)». Далі виконую команду «Вставлення – колонтитули – Номер сторінки…», та обираю необхідний стиль нумерації сторінок.

2. Виконую команду «Файл – зберегти як..», та в підменю «Сервіс», обираю пункт «Параметри збереження». У пункті «Автозбереження кожні…» виставляю 5 хв. Натискаю «Ок». Та зберігаю документ під ім’ям «Текст для оформлення (Варіант 1)».

3. Виділяю текст у всьому документі та за допомогою табуляторів виставляю абзацний відступ 1 см.

4. Зберігаю текст за допомогою комбінації «Ctrl+S».

5. За допомогою команди «Вставлення – Зображення – Фігури…», найпростішими векторними фігурами малюю схему розташування виборчої дільниці № 462056. Використовую такі фігури, як «Прямокутник», «Лінія», «Округлий прямокутник», «Виноска», «Стрілка». За допомогою команди «Формат» встановлюю обтікання тексту за контуром.

6. Задаю два паролі: один для відкриття файлу, інший для внесення змін до файлу. Для цього у вікні «Збереження», обираю команду «Сервіс – Загальні параметри». Там задаю обидва паролі: 2509. Натискаю «Ок».

7. Виконую команду «Сервіс - статистика». Результатом її виконання стало наступне діалогове вікно.

8. Замінюю усі букви «а» у документі на своє ім’я. Для цього копіюю набраний мною текст, і вставляю нижче, виділяю його, виконую команду «Основне – редагування - Замінити». Для параметру «Знайти», вказую букву «а», для вставити - «Руслан». Натискаю клавішу «Замінити все».

9. Виконую введення формули для першого варіанту за допомогою MS Equation. Використовую вставку дужок, функцій, і дробів. Примітка: оскільки документ створювався у MS Office Word 2010, при збереженні у старий формат формула автоматично конвертується у зображення. Якщо конвертувати документ у новий формат, то зображення знов стане формулою (за умови, що жодні зміни в зображення не вносились.

10. Будую таблицю. Для цього виконую команду «Вставлення - Таблиця», і у випадаючому меню виділяю 6 стовпців і 8 рідків. В результаті отримую відповідну таблицю. Для стовпців задаю заголовки: «№», «Прізвище», «Ім’я», «Група», «Адреса», «Телефон». Для таблиці використовую вирівнювання по центру клітинки. Для першого рядка і стовпця задаю жирне накреслення шрифту. Використовую вирівнювання ширини стовпців.

11. Результати роботи зберігаю в теці «D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи з ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №3».

Висновки: На цій лабораторній роботі я отримав основні навики у роботі з текстовим процесором MS Office Word. Я навчився основних прийомів з редагування та форматування тексту, роботи над графічними об’єктами та таблицями. Навчився Вводити формули за допомогою підпрограми MS Equation.