Дисципліни:
Конспект лекцій
На тему:

Етика бізнесу / Укладач доц. Бондаренко С. М. 2010.

Дисципліна: Етика бізнесу
ВНЗ:КНУТД
Формат: Word Doc

Переглядів: 7900 Додано: 2013-10-04




Частина тексту

ЗМІСТ

Лекція 1. Значення етики в професійній діяльності менеджера

 1. Основні поняття. Роль етики в діловому житті
 2. Мета, завдання, об’єкт дослідження етики бізнесу
 3. Історична еволюція моральності
 4. Взаємна довіра як основа ділової етики

Лекція 2. Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)

Лекція 3. КСВ у системі управління організацією

Лекція 4. Формування відносин з працівниками на засадах корпоративної соціальної відповідальності

Лекція 5. Стратегія соціально-відповідальної поведінки у ринковому середовищі

Лекція 6. Соціально-відповідальні відносини бізнесу з територіальними громадами

Лекція 7. Екологічні аспекти КСВ

Лекція 8. Інформаційна політика та соціальна звітність

Лекція 9. Соціальна відповідальність різних суб’єктів суспільного розвитку

Лекція 10. Оцінка результативності КСВ

Лекція 11. Корпоративна культура організації як необхідна умова КСВ

Лекція 12. Етика і психологія ділового спілкування

Лекція 13. Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет

Лекція 14. Невербальні засоби спілкування та культура поведінки

Лекція 15. Етика та етикет в діловому спілкуванні з іноземцями

Лекція 16. Діловий етикет

 1. З історії етикету
 2. Порядок ділових вітань і представлень
 3. Елементи професійного етикету для чоловіків і жінок

Лекція 17. Імідж особистості: процес створення та шляхи корекції

Лекція 18. Імідж менеджера як ділової людини

 1. Особливості підприємницької іміджелогії
 2. Напрями вдосконалення іміджу підприємця
 3. Імідж національного виробника
 4. Характерні риси іміджу сучасного бізнесмена
 5. Значення зовнішнього вигляду
 6. Одяг для офіційних прийомів

Лекція 19. Столовий етикет

 1. Загальні положення
 2. Домашні прийоми
 3. Сервірування столу
 4. Спиртні напої
 5. Правила вживання страв
 6. Обід у ресторані
 7. Види прийомів