Дисципліни:

Екологічні аспекти КСВ


« Етика бізнесу / Укладач доц. Бондаренко С. М. 2010

1. Суть та значення відповідального ставлення організації до довкілля

В світі існує багато юридичних справ і відомо багато прикладів як фірми експлуатували, зловживаючи, зовнішнє середовище, наносили йому шкоду: забруднювали річки, ґрунти, повітря, призводили до вичерпування природних ресурсів, до вимирання тварин. Наслідки виробництва створюють серйозну загрозу здоров’ю і безпеці людини.

Світ змінився: високий технологічний рівень породив більше проблем, ніж може їх розв’язати. Деякі галузі, зокрема, видобувна, хімічна, паливно-енергетична, транспорт разом із численними підприємствами обробної промисловості зробили значний внесок у те, що ми сьогодні називаємо «кризою навколишнього середовища».

На сьогоднішній день необхідно, щоб бізнес усвідомив, що якщо ми хочемо жити у придатному для життя навколишньому середовищі, бізнес повинен виробляти товари і отримувати прибуток у той спосіб, який узгоджується із захистом та збереженням світу природи.

2. Превентивний підхід організації до вирішення екологічних проблем

На сьогоднішній день цивілізація створила дуже багато нових матеріалів, нових приладів, техніки, устаткування, продуктів харчування, генно-модифікованих організмів, нанотехнологій, наноматеріалів і т. ін. Всі вони є не завжди дружніми до людини та до довкілля. Але стан справ такий, що людина не має права на помилку. Тому людина по відношенню до результатів своєї діяльності повинна використовувати превентивний обережний підхід.

3. Міжнародні документи щодо навколишнього середовища

На сьогоднішній день у світі розвинене міжнародне і національне природоохоронне законодавство, існують партії екологічного спрямування.

Міжнародні документи щодо навколишнього середовища:

1. Декларація Ріо-де-Жанейро.

2. Цілі розвитку тисячоліття.

3. Екологічні принципи Глобального договору ООН.

4. Серія стандартів ISO 14000.

5. EMAS

4. Законодавство України про охорону навколишнього середовища

Україна як член світового співробітництва проводить активну політику щодо охорони довкілля. Її занепокоєння подальшими загостреннями екологічних проблем зумовлене тим, що зазнавши потужного удару від Чорнобильської катастрофи, наша держава змушена тривалий час ліквідовувати її наслідки. В останні часи українські вчені ініціювали прийняття Екологічної Конституції Землі. ЇЇ прийняття дало б можливість отримати унікальний механізм міжнародного права для посилення екологічної безпеки.

Законодавство України про охорону навколишнього середовища включає:

1. Конституцію України.

2. Кодекси:

- Водний кодекс України;

- Земельний кодекс України;

- Повітряний кодекс України;

- Лісовий кодекс України;

- Кодекс України про надра;

3. Закони України (близько 40)

• Про охорону навколишнього середовища;

• Про екологічну експертизу;

• Про екологічний аудит;

• Про природно-заповідний фонд країни;

• Про охорону атмосферного повітря;

• Про тваринний світ;

• Про енергозбереження;

• Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку;

• Про поводження з радіоактивними відходами;

• Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи ;

• Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.

Український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності.

1. Участь у окремих акціях День Землі, Година Землі;

2. Створення і сертифікація на підприємствах систем екологічного управління;

3. Запровадження принципів зеленого офісу.

Зелений офіс – це концепція управління організацією, яка має на меті зменшити негативний вплив діяльності компанії на навколишнє середовище та сприяти раціональному використанню ресурсів.

Компанії, які реалізують свою діяльність відповідно до рекомендацій зеленого офісу раціональніше використовують ресурси та енергію, зменшують кількість відходів при роботі в офісних приміщеннях та свою покращують репутацію в очах споживачів , клієнтів та партнерів. Добровільні публічні зобов’язання компанії в рамках зеленого офісу не завжди вимагають великих затрат часу та коштів, а часом навіть можуть допомогти зекономити. Філософією зеленого офісу може скористатися будь-яка компанія, незалежно від її розміру, сфери діяльності або фінансового стану.