Дисципліни:

Мета, завдання, об’єкт дослідження етики бізнесу


« Етика бізнесу / Укладач доц. Бондаренко С. М. 2010

Етика менеджера представляє собою сукупність норм та правил поведінки, які прийнято в діловому середовищі. Мета вивчення ЕМ полягає в оволодінні правил поведінки, які дозволяють ефективно вести суспільно-корисну діяльність при мінімальних витратах часу та нервової енергії.

Сучасний український соціум переживає складні процеси змін у всіх сферах суспільного життя. Оновлення охоплює і освіту, де набирають силу активні освітні форми, обумовлені подоланням традиціоналізму і зростанням у навчальному процесі таких наукових дисциплін, головними завданнями яких є не отримання завершеного знання, а вироблення навичок поведінки в конкретній ситуації. До таких дисциплін належить курс «Етика бізнесу», в якому розглядаються і досліджуються поняття етики і моралі та їх роль у формуванні культури поведінки.

Об’єктом вивчення курсу «Етика бізнесу» є сфера діяльності управлінців і підприємців, що забезпечує зв’язки підприємства з діловим середовищем, партнерами з бізнесу.

Етика менеджменту представляє сукупність норм і правил поведінки, які прийняті у діловому середовищі.

Мета вивчення дисципліни – навчити студентів діяти в бізнесі морально етично, соціально направлено, вміти використовувати волю, мотиви, потреби партнера в інтересах своєї справи, підприємства, зростання їх конкурентоспроможності та позитивного іміджу. Крім того, курсом передбачається вивчення принципів поведінки, яка сприяє створенню доброзичливої атмосфери порозуміння і ефективності ділового вирішення проблем, та набуття вмінь та навичок ділового спілкування.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

• Навчити основним правилам поведінки в бізнес-середовищі;

• Володіння мистецтвом ведення ділових бесід, нарад і переговорів;

• Підготовка та здійснення публічних виступів;

• Володіння правилами вітання, представлення, знайомства, запрошення, поздоровлення, компліменту та прощання;

• Володіння вербальними та невербальними засобами спілкування й вміння за їхніми сигналами розпізнавати партнера;

• Володіння складовими позитивного іміджу;

• Володіння технікою телефонної розмови;

• Вміння користуватися правилами ділового етикету;

• Сприяти оволодінню нормам і правилам міжнародного етикету.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна „Етика бізнесу” тісно взаємодіє з іншими дисциплінами, такими як