Дисципліни:

Соціально-відповідальні відносини бізнесу з територіальними громадами


« Етика бізнесу / Укладач доц. Бондаренко С. М. 2010

1. Відповідальність компаній перед населенням

Фірми і місцеве населення взаємозалежні. Місцеве населення зацікавлене у створення на їх території фірм тому, що це підтримує показники зайнятості і податкову базу та інфраструктуру місцевості (автодороги, залізниці, лікарні, басейни та ін.). А з іншої сторони, фірми заважають місцевому населенню проживати (забруднюють навколишнє середовище, створюють шум, неетичний виробничий вигляд).

2. Етичні питання взаємовідносин організацій з місцевою владою та громадою

Місцева влада зацікавлена в збереженні економічної стабільності, вона повинна заохочувати бізнес до трудової діяльності. Місцева влада повинна здійснювати розумну податкову політику, заохочувати продуктивні трудові відносини.

Бізнес повинен підтримувати стабільну структуру зайнятості, сплачувати податки, оберігати місцеві ресурси, приймати участь у благодійництві та ін.

3. Етичні питання взаємовідносин компаній з трудовими спілками

Трудові спілки мають за мету забезпеченість суспільних інтересів в питаннях оплати праці, умов праці, розподілу влади в економіці. Трудові спілки мають забезпечувати, захищати суспільні інтереси, інтереси робітників, працівників.

Роботодавець повинен визнати той факт, що трудові спілки мають право на існування з метою досягнення законних цілей. Неможна робітникам забороняти вступати в трудові спілки (SA8000).

Проте історія руху трудових спілок має чимало фактів зловживань і навіть таємних угод між менеджментом та трудовими спілками, які йшли всупереч суспільним інтересам. Цього не повинно бути.

4. Особливості КСВ в малому та середньому бізнесі

Існує думка, що модна стратегія КСВ важлива тільки для крупних міжнародних компаній, а середні і малі компанії можуть обходитись без неї.

Але насправді розмір компанії не має значення. Головне, щоб компанія «дозріла» до усвідомлення своєї відповідальності перед суспільством. Тоді і суспільство буде сприймати таку компанію успішною, стабільною і соціально відповідальною.