Дисципліни:

Інформаційна політика та соціальна звітність


« Етика бізнесу / Укладач доц. Бондаренко С. М. 2010

1. Корпоративні соціальні звіти: сутність, завдання, структура

Соціальна звітність – це документально оформлена сукупність даних комерційної організації, що відображають середовище існування компанії, принципи та методи співпраці з групами впливу, результати діяльності компанії в економічній, соціальній, екологічній сфері життя суспільства.

Вигоди соціальної звітності для компанії:

1) допомагає компанії розбудувати процес управління КСВ;

2) будує довіру до компанії з боку різних груп впливу;

3) підвищує прозорість компанії;

4) підвищує готовність компанії до роботи на нових рівнях;

5) зміцнює ділові відносини та сприяє розширенню ринків.

Ризики нефінансової звітності.

1. Можлива критика;

2. Ресурсоємність;

3. Недостовірність даних;

4. Репутаційний ризик.

Хто читає соціальну звітність?

1. Працівники;

2. Бізнес-партнери;

3. Акціонери;

4. Споживачі;

5. Кредитори та інвестори;

6. Державні органи;

7. Неурядові організації;

Формати нефінансової звітності:

1. Звіт про прогрес реалізації принципів Глобального договору;

2. Звіт зі сталого розвитку, підготовленого за вимогами GRI.

3. Окремий соціальний звіт за показниками, які самостійно визначаються компанією.

4. Інтегрована звітність – об’єднання фінансової і нефінансової звітності.

2. Міжнародні стандарти звітності зі сталого розвитку

1) GRI.

2) ISAE 3000

3) AA 1000 AS

3. Особливості офіціальної звітності підприємств України.

Нефінансова звітність в Україні знаходиться на етапі активного розвитку. В Україні сформувалася група компаній-лідерів нефінансового звітування, які виконують роль першопрохідців. Це: «Оболонь», «ДТЕК», «Київстар», «Укрсоцбанк», «МТС Україна», «Метінвест», «КСМ». Вперше в Україні опубліковано нефінансовий звіт у 2005 р. компаниєею КСМ.

В Україні недовга історія фінансового звітування, українські компанії повинні обережно підходити до розкриття інформації. Лише декілька компаній використовують систему GRI.