Дисципліни:

КСВ у системі управління організацією


« Етика бізнесу / Укладач доц. Бондаренко С. М. 2010

1. Модель КСВ.

КСВ – це відкрита прозора ділова практика, що базується на етичних цінностях та повазі до своїх працівників, акціонерів, користувачів та на оцінці навколишнього середовища. Досвід провідних компаній показує, що соціальна відповідальність корисна для всіх компаній, суспільства, держави. Модель КСВ складається з багатьох елементів.

Модель КСВ:

2. Організація діяльності з КСВ на підприємствах.

З КСВ на підприємствах відповідають менеджери з КСВ. Якщо немає такої посади, то PR – менеджери. Це персонал з PR відділів і PR – служб.

За КСВ повинен відповідати один із членів ради директорів. Створюються також робочі групи або комітети з КСВ, до яких входять керівники різних департаментів, про рішення інформують топ-менеджера.

Організаційне управління є тим ключовим аспектом КСВ, який дозволить ефективно інтегрувати елементи КСВ у стратегію політику, тактику організації, поширити КСВ у всій організації та сприяти сталому розвитку підприємства.

3. Етичні Кодекси.

Регулювання моральних відносин, не зазначених у законодавстві, в організаціях проходить за допомогою етичних норм, які записуються в Етичних Кодексах.

Етичні кодекси приймаються на загальних зборах колективу. Кодекси не мають статусу нормативного правового акту і за їх порушення не можна застосовувати юридичні санкції, заходи дисциплінарної відповідальності. Засобом захисту Кодексів етики слугує суспільна думка. Керівництво робить все для того, щоб правила функціонували. Можуть бути, наприклад, запроваджені суди честі.

Створюються Комітети з етики. Майже всі члени таких комітетів – керівники вищого рівня.