Дисципліни:
Лабораторна робота №4
На тему:

Електронна таблиця Microsoft Excel.

Дисципліна: Основи інформаційних технологій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc, Exel Xls

Переглядів: 4054 Додано: 2013-03-16
Частина тексту
Мета роботи: ознайомитись з основними поняттями та принципами роботи з табличним процесором Microsoft Excel. Навчитись вводити числові та текстові дані, робити розрахунки і будувати діаграми.

План виконання роботи

  1. Запускаю програму Microsoft Excel.
  2. Задаю параметри для функціонування програми.
  3. Створюю таблицю, яка міститиме поля результати продажу товару.
  4. Задаю книжкову орієнтацію сторінки, встановлюю поля з потрібними розмірами та налаштовую параметри листа.
  5. Проводжу сортування введених даних згідно із спостереженнями, від мінімального до максимального по стовпчику Н.
  6. Задаю розбиття таблиці на дві сторінки і режим повторення заголовків. Правильність форматування перевіряю в режимі попереднього перегляду.
  7. Зберігаю дані та роздруковую результати роботи.

Відповіді на контрольні питання

1. Характеристика типів даних та основні види числових форматів.
Типи даних бувають чотирьох видів: числа, дати, тексти, формули. Основні види числових даних: у вигляді цілих дробів та в експоненціальній формі.

2. Основні прийоми здійснення розрахунків у таблицях.
Для виконання арифметичних операцій застосовують такі символи: + (додати), - (відняти), * (помножити), / (поділити), ^ (піднести до степеня). Під час обчислення формул спочатку виконуються дії у круглих дужках, тоді арифметичні операції, останніми – операції співвідношень.

3. Основні параметри форматування комірок.
Для форматування комірок використовують команди меню Формат, кнопки панелі інструментів Форматування або команди контекстного меню. Для зміни формату вмісту комірки необхідно її виділити та вибрати пункт меню Формат\Комірки.

4. Поняття про списки та робота з ними.
Для керування однотипними масивами даних застосовуються функції списку. Над таблицями-списками виконуються такі ж дії редагування, як над звичайними таблицями із застосуванням пунктів меню Формат, зокрема фільтрування, сортування.

5. Використання “Автофільтра” та “Розширеного фільтра”.
В Microsoft Excel використовуються два інструменти фільтрації - автофільтр та розширений фільтр. Автофільтр застосовують для відображення всіх записів діапазону. Розширений фільтр застосовується для фільтрації списку за складними критеріями, включаючи обчислювальні.

6. Процедура створення колонтитулів в Microsoft Excel.
Для додання колонтитулу в документ необхідно вибрати команду: Вид\Колонтитули.

7. Основні налаштування, які здійснюються при друці таблиць.
Після проведення всіх налаштувань здійснюється процедура друку шляхом вибору команди: Файл\Друк. В результаті з’явиться вікно друку є надає ще ряд параметрів, які впливають на вигляд роздрукованого документу (кількість копій, якість друку, всю книгу чи діапазон). Задання відповідних параметрів дасть змогу отримати очікуваний результат.

Висновок: на цій лабораторній роботі я ознайомився з основними поняттями та принципами роботи з табличним процесором Microsoft Excel. Навчився вводити числові та текстові дані, робити розрахунки і будувати діаграми.