Дисципліни:
Індивідуальна контрольна робота
На тему:

Економіка Азербайджану.

Дисципліна: Економіка зарубіжних країн
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2429 Додано: 2015-09-26
Частина тексту

ВИСНОВОК

Все це показує, що економіка країни піднялася на якісно новий рівень. У країні, можна сказати, перехідний період завершився, побудовано азербайджанська держава, що має самостійну політичну та економічну базу. У 2009 році Президент Ільхам Алієв оголосив про те, що в Азербайджані вже завершився перехідний період в економічній сфері. Це - закінчення важливого етапу в історії економічного розвитку Азербайджану, реальність, відображає перехід на новий якісний рівень.

Головною метою нового етапу було забезпечення в довгостроковій перспективі тривалості динамічного соціально-економічного розвитку в країні за допомогою підвищення конкурентоспроможності національної економіки та її раціональної інтеграції у світову господарську систему.

В даний час розвиток азербайджанської економіки органічно пов'язане зі збільшенням обсягу експорту та забезпеченням його продуктивності. Країні потрібно не тільки відновити і зберегти позиції на закордонних ринках, але також освоїти нові ринки товарів і послуг. Для незалежності азербайджанської економіки від зарубіжних ринків, доцільно розвивати і розширювати експорт, як в товарному, так і в географічному аспектах. Експорт республіки повинен оперативно реагувати на зміну кон'юнктури світового ринку. Розвиток спеціалізації виробництва та поглиблення міжнародного ринку праці дають нові можливості розвитку національної економіки в системі міжнародних економічних зв'язків.

Цілком очевидно, що основна мета економічної політики держави - розширення експортного потенціалу Азербайджану, залучення іноземних компаній для організації ними в країні регіональних офісів та представництв, які обслуговували б весь регіон Південного Кавказу та Каспійського басейну. Азербайджанська економіка, поряд з формуванням комфортної атмосфери для залучення інвестицій, сама перетворюється на крупного інвестора, трансформуючи позиціонування і іміджевий образ на світовій економічній арені.

Говорячи про економічну політику сучасного Азербайджану і курсу на модернізацію, не можна не торкнутися сфери інформаційних і комунікаційних технологій, за динамікою розвитку якої протягом останніх трьох років Азербайджан займає лідируючі позиції серед країн СНД. Так, за даними доповіді ООН Індекс United Nations e-Government Survey-2010, який відображає успіхи країни в створенні електронного уряду, з 192 країн світу Азербайджан зайняв 83-е місце, а за індексом "е-участі» з 157 країн світу - 68 -е місце.

Азербайджан націлений ще більш поліпшити свої позиції, тому що перед урядом країни поставлено завдання по доведенню доходів, одержуваних від ІКТ, до рівня доходів з нинішніх обсягів видобутку нафти. Досягнення цієї мети очікується до 2025 року.

Підводячи підсумок всьому сказаному ж додамо, що саме успішність економічних реформ в Азербайджані у настільки короткий історичний відрізок часу і зумовлює досить амбіційні прогнози щодо подальшого розвитку країни. Так, до 2025 року Азербайджан має намір наблизитися до групи країн з високим рівнем доходу, з категорії країн із середнім рівнем доходу за класифікацією Світового банку по рівню загальнонаціонального доходу на душу населення. Також згідно з класифікацією програми розвитку ООН, прогнозується наближення до групи країн з «найвищим рівнем людського розвитку», з категорії країн з «високим людським розвитку».