Дисципліни:
Лабораторна робота №4
На тему:

Характеристики центра розподілу.

Дисципліна: Статистика
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1460 Додано: 2016-05-25
Частина тексту

Висновок

Отже, виконавши дану лабораторну роботу я набула практичних навиків чисельного аналізу значень середніх величин статичного варіаційного ряду. Найвищі показники рентабельності є у підприємства під номером 31(100%), а найменша рентабельність – 5,26% у 23 підприємства. Також 31 підприємство буде мати найбільшу виручку від реалізації продукції – 1268,80 тис. грн. Найменша виручка спостерігається у 22 підприємства - 173,6 тис. грн. Якщо аналізувати розподіл промислових підприємств за рівнем витрат на 1 грн. товарної продукції (табл. 4.2), то найприбутковішим інтервалом груп підприємств є перший інтервал із витратами на 1 грн. товарної продукції від 0,5 до 0,55 у кількості 3349,44 тис. грн. із рентабельністю 90,48%, а найменш рентабельною групою підприємств є 9 група, її рентабельність становить 8,11%, а виручка від реалізації продукції є найменшою і становить 1359,03 тис. грн. для цієї групи.