Дисципліни:
Контрольна робота
На тему:

Фінансово-економічна діагностика підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Українська автомобільна корпорація».

Дисципліна: Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2122 Додано: 2015-04-22
Частина тексту

Висновок

Проаналізувавши загальний фінансово-економічний стан ПАТ «УкрАвто» можна розробити деякі напрямки та пропозиції по покращенню фінансового стану даного підприємства.

Перш за все данетовариство повинно реалізувати всю продукцію, щозастоюється на складах. Реалізацією і просуваннямпродукції на ринок на підприємствізаймаєтьсяспеціаліст з маркетингу. Самецейспеціаліст повинен забезпечитипросування товару не тільки на вітчизнянийринок, а, можливо, і за кордон.

По-другезниженнясобівартостіпродукції – дозволить підприємству бути конкурентноспроможним на ринку збуту. Можливе за рахуноквпровадженняновоїтехніки, технологій, більшраціональноговикористання як матеріальних так і трудовихресурсів, зменшенняпитомої ваги постійнихвитрат в собівартостіпродукції, аджезниженнясобівартостіпродукції прямо пропорційновпливає на збільшенняприбуткупідприємства.

Третімнапрямком є збільшеннягрошовихкоштів на розрахунковомурахункупідприємства, щозбільшитькоефіцієнтабсолютноїліквідності і дозволить підприємствубратидовго і короткостроковіпозики в банку для фінансуванняпоточноїдіяльності, яківидаютьсялишеплатоспроможнимпідприємствам, в якихкоефіцієнтабсолютноїліквідностівідповідаєнормі. Збільшеннягрошовихкоштівможназабезпечити за рахунокреалізаціїзайвихвиробничих і невиробничихфондів, здачіїх в оренду.

Третімнапрямкомпокращенняфінансового стану підприємстваможе стати виробництво та продаж найсучасніших видів автомобілів, яка зацікавитьспоживачів, а такожотриманняліцензій на виробництво “ходових” автомобілів, що дозволить стабілізувати і покращитифінансовий стан підприємства.

Останнім запропонованим напрямком покращення був б продаж дебіторської заборгованості факторинговим компаніям.

Закінчивши проведення діагностики підприємства я виявив усі слабкі та сильні сторони виробничої, маркетингової та логістичної діяльності. Стан підприємства є більше ніж задовільний. Фірма звичайно втратила достатню частку ринку і їй б необхідно розпочати продаж марок автомобілів, які в останні роки користуються попитом. Але навіть без цього в компанії є ряд позитивних бізнес індикаторів, завдяки яким може досягти ще більш хороших результатів у майбутньому.