Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації ПАТ «Українська автомобільна корпорація».

Дисципліна: Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1960 Додано: 2015-04-22
Частина тексту

Анотація

Даний курсовий проект передбачає здійснення діагностики підприємства у розрізі  чотирьох років (2009-2013 рр.). Необхідно визначити стан, тенденції та перспективи розвитку підприємства на основі бізнес-індикаторів з метою створення структурованої інформаційної бази для виявлення слабких та сильних сторін і прийняття відповідних управлінських рішень. Використовуватимемо індикатори розвитку та інвестиційної привабливості підприємства. Під час проведення діагностики розвитку необхідно знайти темпи зростання основних індикаторів, зробити оцінку їх зростання, розрахувати суми квадратів рангових відхилень, коефіцієнт рангової кореляції Спірмана, коефіцієнт збігів Фехнера, визначити рівні масштабності розвитку, рівні якості розвитку, інтегральні рівні розвитку підприємства. В діагностиці інвестиційної привабливості оцінюються характеристики станів складових інвестиційної привабливості та будується матриця вагомості складових інвестиційної привабливості підприємства.

 

Висновок

Діагностика розвитку підприємства характеризувалася високим рівнем якості. Щоб його підтримати необхідно спостерігати за бездефектністю виробництва та закупівель автомобілів створивши відповідний відділ, який б все це контролював і не допускав помилок, та на основі минулорічних звітів про продажі і дослідивши данні досліджень авторинку створити відповідний план по продажу для забезпечення високого рівня ритмічності. Рівень масштабності мав гіршу динаміку. Для йогопокращення необхідно  зменшити собівартість продукції шляхом введення інноваційних технологій, більш ефективно розпоряджатися наявними матеріальними та трудовими ресурсами, закупівля новітнього обладнання, продаж дебіторської заборгованості, збільшення коштів на розрахункових рахунках підприємства та поточних інвестицій для збільшення ліквідності.

Діагностика інвестиційної діяльності характеризувалась поміркованим результатом на початку заданому проміжку у 2009 році, а саме інтегральний рівень інвестиційний привабливості становив 0,679 і протягом всього досліджуваного періоду він зростав і досягнув свого максимуму у 2013 році та становив 0,808, що є надзвичайно добре для середовища функціонування підприємств України. Але партнерська, адміністративно-правова та товарна привабливість відзначаються низькими результатами, тому їх необхідно підвищити. Було б доречно зниження залежності від постачальників шляхом налагодження власного виробництва або доукомплектації автомобілів, надання пільг державі при закупівлі у нас автомобілів, що заохотити державні органи сприяти діяльності нашого підприємства, робити нашу продукцію унікальною за допомогою нових видів автомобілів, кредитних та страхових пропозицій, новітні сервісні послуги аналоги яких немає на даному ринку.