Дисципліни:
Звіт з практики
На тему:

Звіт про проходження виробничої практики в АТ "Кредит Банк (Україна)".

Дисципліна: Інше
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 14569 Додано: 2015-04-08
Частина тексту

Місце практики: 79026, Україна, м. Львів, вул Сахарова, 78; тел.: 972320, 972302.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЮРИДИЧНОЇ БАЗИ, НА ОСНОВІ ЯКОЇ

СТВОРЕНА І ФУНКЦІОНУЄ ОРГАНІЗАЦІЯ

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА, РОЗПОРЯДЧА ТА ДОВІДКОВО–ІНФОРМАЦІЙНА ДОКУМЕТАЦІЯ НА ЗАСАДАХ ЯКОЇ ОРГАНІЗАЦІЯ ВСТУПАЄ У МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

3. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

4. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Зважаючи на види діяльності, очевидно, що Банк є екологічно безпечним, не має шкідливих викидів у повітря, водойми та землю. Проте з огляду на охорону праці можливі такі небезпеки травмування працівників Банку: як можливість ураження струмом та ймовірість виникнення пожежі на території Банку та на прилеглих ділянках, також є небезпека травмування працівників при роботі з інформаційною технікою і технологією, транспортними засобами, іншим обладнанням .

Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з установленою ймовірністю виключаються можливість виникнення і поширення пожежі до дії на людей небезпечних факторів, а також забезпечення захисту матеріальних цінностей.

Інструкції з пожежної безпеки вивішені на території на видних місцях у відділах Банку. Інструктаж працівників і службовців проводиться у вигляді групової або індивідуальної бесіди.

Згідно принципів гігієнічної класифікації, умови праці можна віднести до першого класу — відмінні умови праці, тобто можливі зміни функціонального стану організму не відбуваються .

Суттєвий вплив на стан організму працівника, його працездатність здійснюють “мікроклімат” побутових приміщень, до них входять ті фізичні фактори середовища, які впливають на тепловий стан організму і котрі необхідно постійно контролювати.

Згідно категорії робіт середньої важкості 2а, згідно яких у холодний період часу в приміщеннях є температура 20% градусів, що відноситься до оптимальної і вологість становить 65%, що є допустимим значенням, швидкість руху повітря становить 0,22 м/с, що є допустимим значенням.

У теплий період року температура 21 градус, що є оптимальним значенням, вологість 60%, що є оптимальним значенням, швидкість руху повітря 0,25 м/с, що є оптимальним значенням.

Виробничим шумом називають шум на робочих місцях або на території Банку, котрий виникає під час робочого процесу. У Банку він відсутній.

У всіх приміщеннях та на території Банку не має ніяких шкідливих речовин, які могли б зашкодити, як в короткотривалому так і в довготривалому періодах.

Штучне освітлення передбачається у всіх побутових. приміщеннях, де недостатньо природного світла, а також для освітлення приміщень в темний період доби. Згідно норм штучного та природного освітлення виробничих приміщень СниП 1-4-79 зорову роботу у обробному цеху можна віднести до середньої точності. Рівень освітленості в цеху становить 500 лк, що відповідає нормам 4-го розряду зорової роботи.

Загалом умови роботи в усіх приміщеннях відповідають всім санітарним вимогам і нормам, не є небезпечними для здоров’я людей і не потребують кардинальних заходів по їх покращенні.

Для поліпшення умов праці необхідно здійснити наступні заходи:

- проведення кондиціонування повітря у побутових приміщеннях;

- забезпечення для працівників санітарно-курортного оздоровлення.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Пройшовши виробничо-управлінську практику на АТ “Кредит Банк (Україна) я ознайомився з чинною законодавчою базою, на основі якої діє Банк, вивчив правила та порядок створення акціонерного товариства, проаналізував організацію міжнародної діяльності, її відповідне документальне підтвердження. Безпосередньо у оперативній діяльності розглянув усі рівні та етапи процесу управління Банком, порівнюючи їх із теоретичною базою. Даний досвід допоміг класифікувати ці знання та навчився застосовувати їх у вирішенні конкретних проблем у ході виробничих та економічних процесів. Крім того детально було розглянуто організаційну структуру Департаменту корпоративного продажу АТ “Кредит Банк (Україна)”, його органи управління, штатний склад банку загалом. Побачив роботу різних рівнів управління, взаємовідносини між структурними підрозділами, повноваження та обов’язки різних посад Банку, їх підпорядкованість та взаємодію. Я детально розглянув усі складові загальної складної системи, що включає саме Банк та його зовнішнє та внутрішнє середовище. На конкретному прикладі побачив дію основних механізмів та важелів ринкової економіки, зокрема її української версії.

З іншого боку було зроблено підсумок і розглянуто стратегічні перспективи діяльності АТ “АТ Кредит Банк (Україна)”, виділено основні позитивні та негативні тенденції та явища, участь у міжнародних операціях та інше. Проаналізувавши все це, я зробив висновок, що даний стан справ У Банку є досить хорошим, більш того існує явний потенціал та умови розширення, глобалізації Банку як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Продукція (послуги) та роботи Банку є конкурентноздатними і можуть гідно конкурувати не тільки в межах вже охопленого сегменту ринку, але й успішно завойовувати нові. Безумовно вигідним є і продовження роботи на теренах України, за умов постійного розвитку інфраструктури, створення нових ринків, інтенсивного процесу економічних процесів.

База практики є для мене також джерелом даних для написання бакалаврської роботи. Цікавим є Банк і з огляду проблеми, що буде розглянута мною в бакалаврській роботі – проблеми обслуговування ЗЕД підприємств АТ “Кредит Банк (Україна)”, оскільки такий шлях вирішення і розвитку є досить перспективним та прибутковим. Він відкриє для Банку принципово нові перспективи-горизонти з поступовим переходом на зовсім нові якісні та кількісні рівні.

Отже, пройшовши практику я одержав необхідні мені різноманітні відомості організаційного, економічного та управлінського характеру, ознайомився з усіма основними аспектами створення, функціонування та управління АТ “Кредит Банк (Україна)” за даних умов та темпів розвитку ринкової економіки в Україні.