Дисципліни:
Лабораторна робота №2
На тему:

Створення сховища даних в Deductor.

Дисципліна: Інтелектуальний аналіз даних
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2437 Додано: 2015-04-14
Частина тексту

1. МЕТА РОБОТИ

Ознайомитись та вивчити можливості створення та роботи зі сховищем даних в аналітичній платформі Deductor.

2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Сховище даних Deductor Warehouse – це спеціально організована база даних, що орієнтована на вирішення завдань аналізу даних і підтримки прийняття рішень, забезпечує максимально швидкий і зручний доступ до інформації.

Вибір тієї або іншої СУБД для СД часто залежить від багатьох критеріїв: вартість, продуктивність, складність адміністрування тощо.

Можливість роботи зі сховищами даних на СУБД MS SQL Server і Oracle доступна тільки в Deductor Enterprise. Версія програми Deductor Academic підтримує роботу сховища на базі Interbase Firebird.

Призначення сховища даних – своєчасно забезпечити аналітика всією інформацією, необхідною для проведення аналізу, побудови моделей та прийняття рішень. Мета сховища даних – не аналіз даних, а підготовка даних для аналізу та їх консолідація.

В Deductor Warehouse варто виділити наступні об’єкти:

  1. Вимір – це послідовність значень одного з параметрів, що аналізується. Наприклад, для параметра «час» це послідовність календарних днів, для параметра «регіон» – список міст. Кожне значення виміру може бути представлене координатою в багатовимірному просторі процесу, наприклад, товар, клієнт, дата.
  2. Атрибут – це властивість виміру (тобто точки в просторі). Атрибут допомагає користувачеві повніше описати певний вимір. Наприклад, для виміру «Товар» атрибутами можуть бути «Колір», «Вага», «Габарити».
  3. Факт – значення, що відповідає виміру. Факти – це дані, що відображають суть події. Як правило, фактами є числові значення, наприклад, сума і кількість відвантаженого товару, знижка.
  4. Посилання на вимір – це встановлений зв’язок між двома і більше вимірами. Річ у тому, що деякі бізнес-терміни (що відповідають вимірам в сховищі даних) можуть утворювати ієрархії, наприклад, «Товари» можуть включати «Продукти харчування» і «Лікарські препарати», які, у свою чергу, поділяються на групи продуктів та ліків тощо. В цьому випадку перший вимір містить посилання на другий, другий – на третій і так далі.
  5. Процес – сукупність вимірів, фактів та атрибутів. По-суті, процес і є «сніжинка». Процес описує певну дію, наприклад, продаж товарів, відвантаження, надходження грошових коштів тощо.
  6. Атрибут процесу – властивість процесу. Атрибут процесу на відміну від виміру не визначає координату в багатовимірному просторі. Це довідкове значення, що відноситься до процесу, наприклад № накладної, валюта документа тощо. 

 

ВИСНОВОК

На даній лабораторній роботі я вивчила можливості створення та роботи зі сховищем даних в аналітичній платформі Deductor, а саме: навчилась проектувати структуру СД, заповнювати СД із текстових файлів, отримувати дані із СД в потрібному нам аналітичному зрізі.