Дисципліни:
Курсова робота
На тему:

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства.

Дисципліна: Економіка підприємства
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3827 Додано: 2015-04-04
Частина тексту

Висновки

У першому розділі я розраховувала обсяги реалізації продукції і з них видно, що у звітньому періоді, порівняно з плановим, для кожного з виробів обсяги реалізації зменшуються. Також розраховувала чисельність працівників підприємства; з отриманих даних ми бачимо, що у звітньому періоді чисельність основних виробничих робітників збільшується, що позитивно впливає на підприємство. Обчисливши кошторис витрат на виробництво продукції можна побачити, що у плановому періоді витрати є більшими ніж у звітньому. Також я проводила калькулювання собівартості продукції у двох періодах, визначала ціну продукції та нормативи запасів підприємства.

У другому розділі я шукала точки беззбитковості підприємства та визначала основні фінансово-економічні показники діяльності, показники ефективності використання ресурсів. В загальному, результати шуканих показників ефективності є хорошими, тому підприємство отримує непогані прибутки.

У третьому розділі я проводила оцінку трьох інвестиційних проектів. Із запропонованих варіантів інвестиційних проектів підприємства на наступний рік розраховувала показники ефективності інвестицій, і дійшла висновку, що найкращим є перший варіант, адже його індекс дохідності є найбільшим.