Дисципліни:
Індивідуальне завдання
На тему:

Страхування інвестиційної діяльності.

Дисципліна: Міжнародні страхові послуги
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1679 Додано: 2015-09-26
Частина тексту

ЗМІСТ

Вступ

 

Розділ 1. Характеристика страхування зовнішньоторговельних операцій

 

Розділ 2. Характеристика етапів укладання і виконання страхової угоди

 

Розділ 3. Огляд і оцінювання законодавчої та нормативно-довідкової літератури щодо запропонованого виду страхування

 

Розділ 4. Аналітична частина

 

4.1. Вибір регіону для започаткування страхової діяльності

 

4.2. Вибір надійного іноземного страховика

 

Висновок

 

Список використаної літератури

 

 

ВИСНОВОК

Виконавши індивідуальне завдання я закріпив теоретичні знання про види страхування, організацію і здійснення страхування, про правила, зміст і укладання договорів міжнародного страхування. На засадах розрахунків виконав аналітичну частину.

Страхування забезпечує надійний захист майнових інтересів підприємців і населення в разі втрат, заподіяних вогнем, стихійним лихом, техногенними аваріями, транспортними пригодами та багатьма іншими непередбачуваними обставинами.

Також проаналізовано етапи укладання і виконання страхової угоди, основні частини договору страхування, особливості їх формування. Відповідно до даного виду страхування подано огляд і оцінювання діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази.

За результатами обчислень, використовуючи шкалу від 1 до 6, де 1 – найкращий показник, 6 – найгірший, було визначено оптимальний регіон для започаткування діяльності, яким є Болгарія та Угорщина, найгіршою країною – Румунія.

Найкращим страховиком для укладання страхової угоди є міжнародний страховик PZY Україна, бо значення кое-фіцієнта фінансової стійкості для нього є найвищим, що свідчить про наявність частки стабільних джерел фінансування в їхньому загальному обсязі.