Дисципліни:
Лабораторна робота №1
На тему:

Діагностика видів діяльності підприємства ПАТ "Іскра" (виробничої, маркетингової, логістичної).

Дисципліна: Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2647 Додано: 2015-04-21
Частина тексту

Вступ

Основним завдання даної лабораторної роботи є провести діагностику трьох видів діяльності підприємства. Тобто провести діагностику таких видів діяльності як: виробничої, маркетингової, логістичної.

Мета даної  роботи полягає в тому щоб простежити динаміку показників за останні три роки (2010-2012рр.), проаналізувати і зробити висновки як змінювалися обсяги товарної продукції, обсяги валової продукції, обсяги незавершеного виробництва,  як коливалася частка браку . Також дізнаємося та проаналізуємо як за дані роки вплине реклама на ціну виробів, яку частку на ринку займатиме наше підприємство. Також продіагностуємо як розвивається логістична діяльність, тобто рівень використання приміщень, транспорту, запасів готової продукції, рівень надійності та якості поставок.  Для роботи нам знадобляться такі технічні засоби як: вихідні дані(інформаційна база діагностики), баланс та фінансова звітність діагностованого підприємства  за досліджувані роки та комп’ютер.

Сутністю соціально-економічної діагностики є оцінювання, аналізування та ідентифікування стану, тенденцій та перспектив розвитку на основі системи індикаторів з метою формування структурованої інформаційної бази для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на усунення проблемних моментів та слабких сторін організації чи використання умов функціонування і сильних позицій підприємства.

У цій роботі ми проводимо діагностику Публічного акціонерного товариства «Іскра», який здійснює виробництво електричних ламп,  воно здійснює продаж не лише на території України але й експортує товар до країн СНД. Для роботи ми маємо інформаційну базу за 2012,2011,2010 роки, в якій повністю описується баланс та фінансова звітність підприємства.

 

Висновок

Провівши діагностику виробничої діяльності можна сказати що обсяг товарної та валової продукції зменшився з 2010 до 2012 року, але все одно виконував річний план. Обсяг незавершеного виробництва збільшився на незначну кількість. Частка браку у товарній продукції знизилась, що свідчить про кращу, та якіснішу роботу.  Виробнича програма збільшилася, що свідчить про збільшення споживачів і є позитивним для фірми. Також я провела діагностику маркетингової діяльності і виявила що ринкова частка підприємства на ринку збільшилась, маркетингова діяльність також збільшилась,. Індекс зростання цін та кількість рекламацій зменшилися. Провівши аналіз логістичної діяльності виявила що витрати на утримання запасів готової продукції зменшилися, частка логістичних витрат та якість поставок знизилась що є негативним фактором. Рівень завантаження транспортної бази, та рівень зайнятості складських приміщень зріс, тобто ці ресурси використовуються ефективніше. Також відбулися негативні зміни в рівні надійності поставок, тобто він зменшився, а рівень дефіциту знизився, що є позитивним явищем для підприємства.

Отже, провівши діагностику підприємства за трьома видами діяльності, можна сказати що перші два види(виробнича,маркетингова) за останні три роки отримала позитивні результати, однак діагностика третього виду діяльності, логістичної, показав спад ефективності роботи. Тому можна зробити висновок, що дане підприємство потребує підвищенню ефективності у логістичному виді діяльності підприємства.

У цій роботі ми проводимо діагностику Публічного акціонерного товариства «Іскра», який здійснює виробництво електричних ламп,  воно здійснює продаж не лише на території України але й експортує товар до країн СНД. Для роботи ми маємо інформаційну базу за 2012,2011,2010 роки, в якій повністю описується баланс та фінансова звітність підприємства.