Дисципліни:
Лабораторна робота №1
На тему:

Планування собівартості продукції, призначеної на експорт.

Дисципліна: Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1981 Додано: 2015-09-28
Частина тексту

Виконання роботи

1.Розрахунок постатейних витрат у річному обрахуванні:

       1.1 Прямі витрати на матеріали = (В-стьосн. матеріалів +В-сть допоміжних матеріалів +В-сть покупного комплектування) *Фак. умовний середньорічний виробіток осн. роб. * Середньорічна к-сть осн. роб.

Прямі витрати на матеріали = (252+77+123)*1370*81=50 158 440грн.

       1.2 Витрати на основну з/п осн. робітників = Відрядна розцінка * Фак. умовний середньорічний виробіток осн. роб. * Середньорічна к-сть осн. роб.

Витрати на основну з/п осн. робітників = 10,9*1370*81=1 209 573грн.

       1.3 Витрати на додаткову з/п осн. робітників = Річні премії осн. роб. +Річні доплати осн. роб. за роботу у важких та шкідливих умовах + Річні доплати осн. роб. за збільшення обсягів робіт + Річні даплатиосн. роб. за викон. обовязків тимчасово відсутнього працівника + річні надбавки осн. роб.

Витрати на додаткову з/п осн. робітників = 7530+1220+1366+810+2510=13 436 грн.

       1.4 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування осн. робітників= (Витрати на основну з/п осн. робітників + Витрати на додаткову з/п осн. робітників)* 34,7%

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування осн. робітників = (1 209 573+13 436)*0,347=424384,123 грн.

1.5 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

             1.5.1 Амортизація обладнання = (Балансова залишкова в-стьоблад. на поч. звітного року-Ліквідац. вартість обладнання) / 4 років

Амортизація обладнання = (145030-12020)/4=33 252,5 грн.

             1.5.2 Витрати на ремонт та обслуговування облад.  = 3620 грн.

             1.5.3 Витрати на осн. та додаткову з/п допоміжних роб. = (Середня місячна осн. з/п допоміжних роб. + Середня місячна додаткова з/п допоміжних роб.)* Середньорічну чисельність допоміжних роб.*12 місяців

Витрати на осн. та додаткову з/п допоміжних роб. = (481+389)*24*19=198 360 грн.

            1.5.4 Єдиний внесок на страхування допоміжних роб. = Витрати на осн. та додаткову з/п допоміжних роб.* 0,3854

Єдиний внесок на страхування допоміжних роб = 198 360 *0,347=76 447,94 грн.

          1.5.5 Річні витрати на виробничий інвентар та технологічну оснастку = 4 530 грн.

           1.5.6 Річна оплата за електроенергію, паливо та мастила, що призначенні для експлуатації облад. = 12390 грн.

             1.5.7 Річна оплата за воду = 4840 грн.

Загальна сума витрат на утримання та експлуатацію обладнання = 333440,44 грн.

     1.6 Цехові витрати

             1.6.1 Амортизація цехових будівель і споруд = (Балансова залишкова вартість цехових буд. і спор. на поч. звітного року-Ліквідаційна вартість цехових споруд)/ 18 роки

Амортизація цехових будівель і споруд = (956040-115180)/18=46 714,4 грн.

             1.6.2 Річні витрати на поточний ремонт цехових буд. та споруд = 5660 грн.

             1.6.3 Річні витрати на господарський інвентар для цехових буд. та споруд = 1910 грн.

             1.6.4 Тарифний заробіток цехового адміністративного персоналу = Сер. погодинна ставка цехового адмін. персоналу*Середньорічна к-сть відпрацьованих годин одним цеховим адмін. працівником

Тарифний заробіток цехового адміністративного персоналу = 1,2*1910 *17=39 168 грн.

             1.6.5 Додаткова з/п адмін. персоналу = Тарифний заробіток цехового адміністративного персоналу*Премії, доплати та надбавки цехового адмін. персоналу (%)

Додаткова з/п адмін. персоналу = (39 168 *35,2)/100 =13 787,14 грн.

             1.6.6 Єдиний внесок на страхування адмін. працівників = (Тарифний заробіток цехового адміністративного персоналу + Додаткова з/п адмін. персоналу)*0,347

Єдиний внесок на страхування адмін. працівників = (39 168 +13 787,14)*0,347=18 375,43 грн.

           1.6.7 Річні витрати на з/п допоміжних роб. що обслуговують цехові буд. та споруди = 9470 грн.

           1.6.8 Єдиний внесок на страхування допоміжних роб. що обслуговують цехові буд. та споруди = Річні витрати на з/п допоміжних роб. що обслуговують цехові буд. та споруди*0,347

Єдиний внесок на страхування допоміжних роб. що обслуговують цехові буд. та споруди = 9470 *0,347=3286,09 грн.

            1.6.9 Річна оплата за воду, газ, електроенергію, що використовуються на побутові цілі у цехових будівлях та спорудах = 9810 грн.

Загальна сума цехових витрат = 148 181,1 грн.

      1.7 Загальні заводські витрати

              1.7.1 Амортизація загальнозаводських будівель і соруд = (Залишкова балансова в-сть загальнозаводських буд. та споруд-Ліквідаційна вартість загально зав.споруд)/28 років

Амортизація загальнозаводських будівель і соруд = (679060-334970) /23=14 960,43 грн.

              1.7.2 Тарийний заробіток загального адмін. персоналу = Сер. пог. тарифна ставка загальнозавод. персоналу*Середньорічна к-сть відпрацьованих год. одним загальнозаводським адмін. працівником*Середньорічна чисельність загальнозаводського адмін. персоналу

Тарийний заробіток загального адмін.. персоналу = 1,5*2125*31=98 812,5 грн.

             1.7.3 Додаткова з/п загальнозаводських адмін. працівників = Премії, доплати та надбавки загальнозаводського адмін.. персоналу* Тарийний заробіток загального адмін.. персоналу(%)

Додаткова з/п загальнозаводських адмін.. працівників = (98 812,5*43,2)/100=42 687 грн.

            1.7.4 Єдиний внесок на страхування загальнозаводського адмін. персоналу = (Тарийний заробіток загального адмін.. персоналу + Додаткова з/п загальнозаводських адмін.. працівників)*0,347

Єдиний внесок на страхування загальнозаводського адмін. персоналу = (98 812,5+42 687)*0,347=49 100,33 грн.

            1.7.5 Річні витрати на поточний ремонт загальнозаводських буд. та споруд = 4849 грн.

           1.7.6 Річні витрати на господарський інвентар для загальнозаводських буд. та споруд = 6920 грн.

           1.7.7 Річна оплата за воду, газ, електроенергію, що використовуються на побутові цілі у загальнозаводських буд. та спорудах = 6820 грн.

           1.7.8 Середньорічна з/п допоміжних робітників, що обслуговують загальнозаводські будівлі та споруди = 10314 грн.

           1.7.9 Єдиний внесок на страхування загал. адмін. персоналу =  Середньорічна з/п допоміжних робітників, що обслуговують загальнозаводські будівлі та споруди*0,347

Єдиний внесок на страхування загал. адмін. персоналу = 10314*0,347=3578,96 грн.

Загальна сума загальнозаводських витрат = 238 042,22 грн.

      1.8 Позавиробничі витрати

Загальна сума поза виробничих витрат (44-49) = 83 754 грн.

 

ВИСНОВОК

В цій лабораторній роботі ми вивчали ключові засади бюджетного планування на підприємстві шляхом формування калькуляції собівартості продукції та її ціни в умовах здійснення експортної діяльності.

За допомогою розрахунків я визначив, що повна собівартість моєї продукції складає 506,82 грн., до складу собівартості входять: прямі витрати на матеріали, оплата праці працівників, єдиний внесок, витрати на утримання і експлуатацію обладнання, цехові витрати, загальновиробничі витрати, а також позавиробничі витрати.

За допомогою коефіцієнта норми нагромадження визначила відпускну ціну товару, яка складає 577,78 грн., вільна відпускна ціна також буде складати 577,78 грн., тому що ПДВ при експорті складає 0%.

Згідно договору, на умовах EXW – покупець сам приїжджає на склад і забирає товар, наше підприємство не несе витрат на транспортування товару до кордону.

Митна вартість товару склала 641,33 грн. і було накладене мито на одиницю товару, в розмірі 44,9 грн. або 7% від митної вартості одиниці товару.

Підводячи підсумки, бачимо, що загалом підприємство функціонує добре, бюджетне планування сформовано правильно у відповідності до всіх норм законодавства.