Дисципліни:
Лабораторна робота №2
На тему:

Аудит відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з купівлі-продажу валюти та визначення курсової різниці.

Дисципліна: Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2179 Додано: 2015-09-28
Частина тексту

Мета:ознайомитись з особливостями здійснення аудиту відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з купівлі/продажу іноземної валюти і визначення курсової різниці.

Завдання: відповідно до обраного варіанту перевірити правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з купівлі-продажу валюти і визначення курсової різниці. Виявити помилки і порушення. Сформулювати аудиторський висновок та дати пропозиції щодо усунення помилок.

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Продаж іноземної валюти. Українське підприємство прийняло рішення продати іноземну валюту у розмірі Х євро. З відповідною заявою воно звернулось до уповноваженого банку. Комісійнавинагорода банку – К грн.

Офіційнікурси НБУ євро по відношенню до гривністановлять:

- курс продажу - Е1  грн. за 1 євро

- на день списанняіноземноївалюти з валютного рахунку банку – Е2  грн. за 1 євро;

- на день зарахуваннягривень на поточнийрахунокпідприємства – Е3  грн. за 1 євро.

Перевіритиправильністьвідображення бухгалтером наступноїпослідовностіздійсненихоперацій:

 1. Перерахунок євро для продажу.
 2. Зарахування на поточний рахунок гривень за продаж іноземної валюти.
 3. Відображено собівартість реалізованої валюти.
 4. Відображення курсової різниці, що виникла між датою продажу валюти і датою зарахування гривень на поточний рахунок.
 5. Нарахування і сплата комісійної винагороди банку.
 6. Віднесення на фінансовий результат доходу від продажу іноземної валюти.
 7. Списання на фінансовий результат собівартості проданої валюти.
 8. Віднесення на фінансовий результат курсової різниці.

 

Відображені бухгалтером дані.

 1. Дт 334    Кт 350  8928 грн.
 2. Дт 711    Кт 311  8952 грн.
 3. Дт 334     Кт 942 8940
 4. Дт 334    Кт 720  22 
 5. Дт 942    Кт 685  45

Дт 311    Кт 685  205

 1. Дт 791    Кт 711  8940
 2. Дт 942    Кт 791   8952
 3. Дт 791    Кт 714  45

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

Договір № 999 від 31.08.2014 р. між аудиторським підприємством ТзОВ«AuditSolutions» та підприємством «Мостиські лани». Період перевірки – 01.09.2014 р. по 31.10.2014 р. Аудитор Осідач В. М.

Відповідальні особи: Лях А. П. – генеральний директор; Нонфрут Ю. А. – головний інженер; Петрович П.П – головний бухгалтер.

Перевірка розпочата  01.09.2014 р. і закінчена 31.10.2014 р.

Попередня ревізія проведена бухгалтерським відділом на чолі з головним бухгалтером Петрович П.П.

Повнаперевірказдійснювалася за фінансовоюдіяльністюпідприємства, а самебуло на метівизначитиправильність відображення аудиторських операцій.

Вибірковаперевіркапроводилася за операціями, пов'язаними з операції з купівлі-продажу валюти та визначеннякурсовоїрізниці.

Перевіркоювстановлено:

Всі без вийнятку бухгалтерські операції були відображені неправильно. Можнасказати про те, щопрацівникипідприємствакотрівідповідають за аудиторськуперевірку є жахливо-некомпетентними людьми.

Існують два шляхи вирішення проблеми здійснення помилок у бухгалтерській діяльності:

 1. Звільнити працівників та найняти більш досвідчених та обізнаних попередньо провівши тестування на наявність відповідних знань;
 2. Усіх некомпетентних працівників віддати на перекваліфікацію та здобуття знать у відповідній галузі бухгалтерської науки, що є найбільш проблемною.

Проблему помилок у відображенні бухгалтерських операцій з іноземною валютою є нагальною необхідністю. Тому її слід віднести до поточних завдань. Відкладення часу здійснення цих заходів може призвести до багатьох проблем, серед яких:

 1. Штрафи та санкції  боку податкових служб держави;
 2. Складність аналізу діяльності власного підприємства;
 3. Ставлення співпрацюючих фірм, як до «несерйозного» партнера по бізнесу.