Дисципліни:
Лабораторна робота №3
На тему:

Виробнича регресія.

Дисципліна: Економіко-математичні методи і моделі
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2583 Додано: 2015-04-22
Частина тексту

Розв’язання

  1. Для того, щоб оцінити параметри виробничої регресії Кобба-Дугласа нам спочатку необхідно знайти параметри b0, a0, a1 та а2з системи рівнянь.
  2. Для оцінки адекватності скористаємося критерієм Фішера. Fкр (з табл.) 4,1ступені вільності k1=2, k2=10. Виконавши дії отримаємо F=165,63. Звідси можна зробити висновок, що модель адекватна оскільки F>Fкр.
  3. Ex1=a1=0,39, а цеозначає, що при збільшенні працезатрат на 1% обсяг виготовленої продукції зросте на 0,4. Для Ex2=a2=0,48твердження буде аналогічним. Сумарний коефіцієнт еластичності рівний E=a=a1+a2=0,87 і це означає, коли працезатрати і основні засоби зростуть на 1 % цевикличезростаня обсягу виготовленої продукції всього на 0,87 %.
  4. Прогнозне значення:

 Працезатрат (x1)=51,2z1p=3,94

 Основні засоби (х2)= 58,1 z2p=4,06

Отже, можна зробити висновок, що приріст виробленої продукції збільшується повільніше, ніж приріст витрат кожного з факторів виробництва. Статистичні данні моделі є адекватними, що є підтвердженням обчислення критерію Фішера. Графічна інтерпретація моделі відображає всю повноту і логічність розрахунків.