Дисципліни:
Звіт з практики
На тему:

Звіт про проходження виробничої практики в ТзОВ "Сількомунгосп".

Дисципліна: Інше
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 8088 Додано: 2015-04-08
Частина тексту

Практику було пройдено на ТзОВ “Сількомунгосп”. Місце практики: 81300, Україна, Львівська обл. м. Мостиська, вул. Пекарська, 14; тел.: 0 (234) 4-14-17.

Керівником підприємства є Гранат Б.П. Практику було пройдено безпосередньо у відділі маркетингу, керівником даного підрозділу є Миляник С.О. та в бухгалтерії, де головним бухгалтером Яхимець Г.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

Товариство з обмеженою відповідальністю “Сількомунгосп” створене на засадах угоди між громадянами України-вкладниками майнових паїв, грошових та інших матеріальних внесків реорганізованого Мостиського районного міжгосподарського комбінату по наданню комунальних послуг сільському населенню, у відповідності до установчого договору від 16 грудня 2002 року та Закону України “Про господарські товариства”, Господарського, Цивільного кодексів та інших нормативних актів України.

Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку в його послугах, роботах, товарах та реалізація інтересів учасників Товариства на основі отриманого прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

1. Збір та переробка вторинних ресурсів, відходів виробництва, реалізація відходів виробництва;

2. Розробка проектів газопостачання та водопостачання із стальних та поліетиленових матеріалів, дахових котелен, конвекторів;

3. Монтаж та прокладка зовнішніх та внутрішніх мереж водо-, газопроводів, каналізації, теплотрас, дахових котелень, конвекторів;

4. Виконання інших спеціальних робіт у проектуванні та будівництві;

5. Надання платних послуг населенню, підприємствам, організаціям по ремонту та будівництву об’єктів соцкультпобуту, будівництву та ремонт індивідуального житла, надвірних та господарських споруд, благоустрій, ремонт доріг, вулиць та тротуарів, комунальне обслуговування населення, вимір опору заземлення;

6. Ремонт сантехнічних та електричних мереж, заготівля палива та обробіток присадибних ділянок;

7. Виробництво будівельних матеріалів, деталей, конструкцій, порізка ділової деревини;

8. Виготовлення пам’ятників, бетонних кілець, огороджувальної сітки, облицювальних та тротуарних плиток, столярних виробів;

9. Проведення ремонтно-штукатурно-малярних робіт;

10. Виконання металооброблювальних робіт;

11. Виконання електрозварювальних робіт;

12. Діяльність пов’язана з проектуванням, будівництвом, ремонтом та експлуатацією об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення.

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ, СИТУАЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Зважаючи на види діяльності, очевидно, що ТзОВ “Сількомунгосп”не є екологічно безпечним. З огляду на охорону праці можливі такі небезпеки травмування працівників підприємства, як можливість травмування під час виконання відповідних робіт, а саме ураження струмом та ймовірнність виникнення пожежі на території підприємства та на прилеглих ділянках, також є небезпека травмування працівників при роботі з інформаційною технікою і технологією, транспортними засобами, іншим обладнанням.

Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з установленою ймовірністю виключаються можливість виникнення і поширення пожежі до дії на людей небезпечних факторів, а також забезпечення захисту матеріальних цінностей.

Інструкції з пожежної безпеки вивішені на території на видних місцях у відділах Банку. Інструктаж працівників і службовців проводиться у вигляді групової або індивідуальної бесіди.

Згідно принципів гігієнічної класифікації, умови праці можна віднести до першого класу — відмінні умови праці, тобто можливі зміни функціонального стану організму не відбуваються .

Суттєвий вплив на стан організму працівника, його працездатність здійснюють “мікроклімат” побутових приміщень, до них входять ті фізичні фактори середовища, які впливають на тепловий стан організму і котрі необхідно постійно контролювати.

Згідно категорії робіт середньої важкості 2а, згідно яких у холодний період часу в приміщеннях є температура 20% градусів, що відноситься до оптимальної і вологість становить 65%, що є допустимим значенням, швидкість руху повітря становить 0,22 м/с, що є допустимим значенням.

У теплий період року температура 21 градус, що є оптимальним значенням, вологість 60%, що є оптимальним значенням, швидкість руху повітря 0,25 м/с, що є оптимальним значенням.

Виробничим шумом називають шум на робочих місцях або на території Банку, котрий виникає під час робочого процесу. У Банку він відсутній.

У всіх приміщеннях та на території Банку не має ніяких шкідливих речовин, які могли б зашкодити, як в короткотривалому так і в довготривалому періодах.

Штучне освітлення передбачається у всіх побутових. приміщеннях, де недостатньо природного світла, а також для освітлення приміщень в темний період доби. Згідно норм штучного та природного освітлення виробничих приміщень СниП 1-4-79 зорову роботу у обробному цеху можна віднести до середньої точності. Рівень освітленості в цеху становить 500 лк, що відповідає нормам 4-го розряду зорової роботи.

Загалом умови роботи в усіх приміщеннях відповідають всім санітарним вимогам і нормам, не є небезпечними для здоров’я людей і не потребують кардинальних заходів по їх покращенні.

Для поліпшення умов праці необхідно здійснити наступні заходи:

- проведення кондиціонування повітря у побутових приміщеннях;

- забезпечення для працівників санітарно-курортного оздоровлення.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Пройшовши виробничу практику на ТзОВ “Сількомунгосп” я ознайомилась з чинною законодавчою базою, на основі якої діє Товариство, вивчила правила та порядок створення Товариства з обмеженою відповідальністю, проаналізувала умови започаткування зовнішньоекономічної діяльності, її відповідне документальне підтвердження. Безпосередньо у оперативній діяльності розглянула усі рівні та етапи процесу управління Товариством, порівнюючи їх із теоретичною базою. Даний досвід допоміг класифікувати ці знання та навчив застосовувати їх у вирішенні конкретних проблем у ході виробничих та економічних процесів. Крім того детально було розглянуто організаційну структуру ТзОВ “Сількомунгосп”, його органи управління, штатний склад загалом. Побачила роботу різних рівнів управління, взаємовідносини між структурними підрозділами, повноваження та обов’язки різних посад Товариства, їх підпорядкованість та взаємодію. Я детально розглянула усі складові загальної складної системи, що включає саме Товариство та його зовнішнє та внутрішнє середовище. На конкретному прикладі побачила дію основних механізмів та важелів ринкової економіки, зокрема її української версії.

З іншого боку було зроблено підсумок і розглянуто стратегічні перспективи діяльності ТзОВ “Сількомунгосп”, виділено основні позитивні та негативні тенденції та явища, участь у міжнародних операціях та інше. Проаналізувавши все це, я зробила висновок, що даний стан справ у Товаристві є досить хорошим, більш того існує явний потенціал та умови розширення, глобалізації Товариства як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Продукція (послуги) та роботи Товариства є конкурентноздатними і можуть гідно конкурувати не тільки в межах вже охопленого сегменту ринку, але й успішно завойовувати нові. Безумовно вигідним є і продовження роботи на теренах Львівської області, за умов постійного розвитку інфраструктури, створення нових ринків, інтенсивного процесу економічних процесів.

База практики є для мене також джерелом даних для написання бакалаврської роботи. Цікавим є Товариство і з огляду проблеми, що буде розглянута мною в бакалаврській роботі – проблеми моніторингу витрат на маркетинг в умовах започаткування ЗЕД підприємством ТзОВ “Сількомунгосп”, оскільки такий шлях вирішення і розвитку є досить перспективним та прибутковим. Він відкриє для Товариства принципово нові перспективи - горизонти з поступовим переходом на зовсім нові якісні та кількісні рівні.

Отже, пройшовши практику я одержала необхідні мені різноманітні відомості організаційного, економічного та управлінського характеру, ознайомилась з усіма основними аспектами створення, функціонування та управління ТзОВ “Сількомунгосп” за даних умов та темпів розвитку ринкової економіки в Україні.