Дисципліни:
Звіт про виконання лабораторної роботи №5
На тему:

Створення вибірок та SQL - запитів у програмному середовищі MAPINFO.

Дисципліна: Геоінформаційні системи і бази даних
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1926 Додано: 2016-05-25
Частина тексту

Теоретична частина

Запит- це математичне запитання, яке задається базі даних для отримання визначеної інформації.В MapInfo Professional є два інструменти складання запитів – Запит і SQL-запит.

Команда Запрос > Вибрать дає змогустворити вибірку(підмножина запитів) на підставі інформації з якої-небудь таблиці  MapInfo.

Команда Запрос > SQL-запит дозволяє вирішувати такі завдання в MapInfo:

  1. Створювати обчислювальні колонки – колонки, значення в яких обчислюються на підставі значень у вже наявних колонках;
  2. Узагальнювати дані так, щоб замість сум переглядати сумарні дані за    таблицею;
  3. Об’єднувати дві або більше таблиці в одну нову таблицю;
  4. Показувати тільки ті колонки і рядки , які Вас цікавлять.

Команда Выбрать дозволяє формулювати запити до таблиці. З іі допомогою можна вибирати записи і зіставлені їм ірафічні обскти за значеннями їх атрибутів. Отже, можна виділяти в вікні Карти або Списку об'єкти, що задовольняють визначений критерій. Результати запитів можна зберігати у вигляді таблиць, переглядати у вікнах Списків, Карт і І рафіків.

Під час роботи з вікном Список Maplnfo виділяє записи (рядки списку), що задовольняють заданий в запиті критерій. Під час роботи з вікном Карти виділяються відповідні цим записам графічні об’єкти. Якщо ж Ви працюєте з вікнами обох типів, то виділяються і записи, і ірафічні об'єкти. У всіх випадках Maplnfo автоматично створки робочу таблицю з назвою “Selection " ("Вибірка”), яка містить результати обробки запиту. Цю таблицю можна переглядати у вікнах Списку, Карти або Графіка, як будь-яку іншу таблицю. Крім того, її можна зберегти під іншим ім'ям командою Файл > Сохранить копию.

Діалог формування виразу Выражение містить три віконця, за допомогою яких можна скласти вираз: Колонки, Операторы і Функции.

Колонки

Це віконце містить список всіх колонок таблиці, з яких буде проводитися вибір. Якщо таблиця містить колонки, обчислені за попереднім запитом, то перераховуються і ці колонки.

Оператори

У цьому віконці міститься перелік математичних і логічних операторів.Серед операторів – додавання, віднімання, множення, ділення, знак «більше», «менше» і «дорівнює».За допомогою цих символів можна створити математичні фотмули.

 

Висновок: на дані лабораторні роботі я ознайомився з теоретичним матеріалом за темою лабораторної роботи , навчився створювати вибірки та SQL - запити у програмному середовищі MAPINFO.