Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Використання SVN для колективної роботи над програмним продуктом.

Дисципліна: Технологія створення програмних продуктів
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2169 Додано: 2015-04-14
Частина тексту

Мета роботи – ознайомитись з системами контролю версій з централізованим репозиторієм на прикладі клієнтської частини системи контролю версій Turtoise SVN.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Системи конролю версій (СКВ) використовують в процесі розробки програмного забезпечення для відстеження, документування та контролю над поступовими змінами в електронних документах: у прогрмному коді, кресленнях, електронних моделях та інших документах, над якими одночасно працюють декілька людей. Системи контролю версій забезпечують можливість групі розробників працювати над спільним проектом, відстежуючи зміни проекту та синхронізуючи їх між розробиками. Сучасні СКВ дають змогу відслідковувати зміни, зберігати історію змін, створювати контрольні точки (таги), розгалуження проектів (гілки), а також забезпечують можливисть повернення до будь-якої з попередніх версій окремого електронного документу чи проетку в цілому.

Невід’ємною частиною системи контролю версій є репозиторій - сховище даних, де зберігаються файли проекту та історія їх змін. В залежності від способу розміщення репозирію розрізняють два типип СКВ:

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке репозиторій?

Репозиторій - сховище даних, де зберігаються файли проекту та історія їх змін.

2. Які є види СКВ?

В залежності від способу розміщення репозирію розрізняють два типип СКВ:

3. Що таке відгалуження(гілка)? Як створити нову гілку?

          Папка branches зберігає всі існуючі розгалуження проекту. Гілки використовують для ведення паралельних розробок, які з тих чи інших причин не можуть вестись в центральному репозиторії.

          Для створення гілки необхідно в контекстному меню локального репозиторію вибрати команду branch. Для створення відгалуження від центральної гілки необхідно виконати команду ‘Branch’ на папці trunk. Слід пам’ятати, що команда branch створить гілку в тому місці ієрархії де вона була виконана.

4. Що таке контрольна точка (таг)? Як створити новий таг?

Папка tags. СКВ TurtoiseSVN дає можливість створювати контрольні точки проекту, так звані таги. Таг дозволяє зберегти поточний стан центрального репозиторію чи гілки. Таги прийнято використовувати для збереження станів проекту.

Як правило, таги використовують для збереження версій коду в ключових точках життєвого циклу проекту, наприклад кожного разу, коли нова версія проекту відправляється замовнику.

          Для створення тагу необхідно в контекстному меню локального репозиторію вибрати команду tag. Для створення відгалуження від центральної гілки необхідно виконати команду ‘tag’ на папці trunk. Слід пам’ятати, що команда tag створить гілку в тому місці ієрархії де вона була виконана.

5. Як додати файл в СКВ?

Для роботи з файлами в системі контролю версій використовують команду Add коли необхідно додати файл у репозиторій.  Додати файл  у репозиторій можна двома способами:

1) додати файл у локальну копію репозиторію і в контекстному меню доданого файлу вибрати команду Add (Рис. 10),  після чого виконати команду Commit.

2) Додавши файл в локальний репозиторій виконати команду Commit і позначити даний файл як такий, що необхідно додати.

6. Як видалити файл з СКВ?

Для роботи з файлами в системі контролю версій використовують команду Delete щоб видалити файл з репозиторію необхідно:

  1. викликати контекстне меню СКВ TurtoiseSVN, в якому вибрати опцію Delete (Рис.11). При цьому даний файл буде помічено як такий, що необхідно видалити і після виконання операції Commit він буде видалений з центрального репозиторію.
  2. Видалити файл з локального репозиторію. Виконати команду Commit.

7. Як внести зміни в центральний репозиторій СКВ?

Для синхронізації з центральним репозиторієм існує 2 команди:

8. Як створити локальну копію центрального репозиторію?

Якщо, центральний репозиторій вже створено необхідно створити на власному ПК локальну копію, для цього необхідно в контекстному меню директорії в якій необхідно створити локальну копію репозиторію виконати команду SVN Checkout…

9. Як оновитили локальну копію центрального репозиторію?

Update – оновлення локального репозиторію. Після виконання даної команди локальний репозиторій буде оновлено змінами в центральному з моменту останнього оновлення.

10. Які є типи дій при синхронізації з центральним репозиторієм?

 Є тири види відмінностей: видалення, додавання, модифікація.

11. Яким чином можна вирішити конфлікти, що виникають в СКВ?

Існує три способи вирішення конфліктних ситуацій у СКВ:

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я ознайомилась з системами контролю версій з централізованим репозиторієм на прикладі клієнтської частини системи контролю версій Turtoise SVN, створила на своєму комп’ютері локальну копію репозиторію.