Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Маркетингове дослідження «T.B.Fruit» та оцінка привабливості закордонних ринків.

Дисципліна: Маркетинг
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3256 Додано: 2015-05-21
Частина тексту

 Висновок

Здійснено маркетингове дослідження та оцінка привабливості закордонних ринків таких Туреччини, Австрії, Греції. Дане маркетингове дослідження проводилося на основі інформації взятої про «T.BFruit» яке  здійснює реалізацію соків.

Перший розділпередбачає коротку характеристику підприємства, його основні фінансові показники і визначено SWOT-аналіз «T.BFruit» що означає, що ми визначили сильні і слабкі сторони підприємства, потенційні загрози і можливості для розвитку підприємства. Після здійснення SWOT-аналізу «T.BFruit», сильні та слабкі сторони. GaliciaTM  є кінцевий продукт у продажу в більшості випадків унікальним для асортиментної лінійки з поміж інших компаній-конкурентів. Стабілізація ситуації у державі позитивно впливає на курс валют, інтеграцію у економічне співробітництво з країнами ЄС, та приплив інвестицій у компанію, центр основної діяльності знаходиться у Львівській області, яка є найбільш інвестиційно приваблива за останніми джерелами. Основними негативними аспектами є погана розвинута сфера збуту, відсутність маркетингової стратегії на зовнішніх ринках, товари-замінники, сезонність, перспективи зростання витрат.

Другий розділ передбачає структурний аналіз галузі, що є важливим етапом при здійсненні маркетингового дослідження.  Соковагалузь характеризується високою конкуренцією, як на національному так і на світовому ринках

У Наступному третьому розділі кроком було здійснення ранжування, вибору та привабливості таких закордонних ринків як ринок Туреччини, Австрії, Греції. Ранжування виявило, що найкражим закордонним ринком є Туреччина. Цей ринок характеризується найбільшою місткістю ( обсяг споживання 678 млн. літрів у рік) та динамікою аж у 8,3 %. Безперечно на такому ринку «T.BFruit» не зіставить великих зусиль знайти свій сегмент та нішу.

У четвертому розділі проведено оцінювання маркетингової привабливості GaliciaTM. Для цього було запрошено 10 висококваліфікованих експертів, котрі дійснили аналіз нашого продукту та оцінили його перспективи по таким критеріям, як місткість ринку, рівень НТП, політиче становище у державі, митні бар’єри та інше. За допомогою їхніх оцінок визначено показник ринкової доступності,котрий сягнув 1,25. Це свідчить про те, що підпиємство "T.B.Fruit" має більше переваг ніж загроз.

У 5-тому розділі аналізувалась проблема сезонності споживання соку. Методом дослідження маркетингового та вирішення цієї проблеми був метод mysteryshopping.). Перелік запропонованих рішень для вирішення даної проблеми: збільшення рекламних акцій про сік GaliciaTM у час зимових свят, обширна рекламна компанія з просування нашого соку, як напій котрий є дуже корисний для здоров'я на містить багато вітамінів, використання яблук, як дуже корисого фрукту, в поєднанні з іншими фруктами для зменшення витрат та оптимізації виробничої бази, позиціонування товару, як елітний та якісний сік у брендових упаковках, як в паперових так і в скляних пляшках.

Позиціонування товару, як елітний та якісний сік у брендових упаковках, як в паперових так і в скляних пляшках.

Отже, в даній курсовій роботі була розроблена маркетингова концепція "T.B.Fruit", яка враховую усю специфіку діяльності даного підприємств з метою вибору підходящого закордонного ринку (ринку Туреччини), який дозволить підприємству повністю реалізувати свої економічні інтереси (збут продукції), оскільки на внутрішньому ринку відбувається спад продажу продукції, через сезонний характер споживання продукції.