Дисципліни:
Контрольна робота
На тему:

Контрольна робота з обліку, аналізу та аудиту ЗЕД.

Дисципліна: Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2503 Додано: 2015-04-04
Частина тексту

1. Аналіз реалізації зобов’язань по експортним товарам. Загальна методика та розрахунок.

Зобов’язання за експортними операціями аналізуються щодо х виконання по вартості, термінах та умовах поставки, якості та кількості. Окрім того, визначаються фактори та виявляються причини, що вплинули на невиконання чи неналежне виконання таких зобов’язань.

Аналіз виконання зобов’язань за експортними операціями доцільно проводити у такій послідовності:

1. Встановлення виконання зобов’язань по окремих товарах і окремих товарних групах.

2. Встановлення виконання забов’язань по окремих країнах з можливим виділенням виконання зобов’язань по групах країн (наприклад, ближнього і дальнього зарубіжжя, європейськими і неєвропейськими, розвинутими і такими, що розвиваються, тощо).

3. Підсумування результатів такого аналізу по підприємству і/або об’єднанню.

Основна мета такого аналізу – встановити, що змінилося в товарній структурі експорту підприємства та в його географічних межах. Для цього доцільно вихідні дані для проведення аналізу представляти у вигляді таблиць з виділенням окремих товарів чи товарних груп, а також країн, куди експортуються товари (послуги) підприємства. Таке дослідження доцільно робити на основі порівняння значення окремих показників у звітному та плановому періодах.

Розрахунок по даному питанню наведений нижче.

Приклад

У табл.1 наведені результати експорту товарів українським підприємством ТзОВ “Мегатон” в Польщу у 2006-2007 рр. За результатами експортної діяльності підпиємства у 2006-2007 рр. Необхідно здійснити аналіз виконання зобов’язань за експортними операціями.

Дані, наведені в табл.1., свідчать про те, що:

1. Підприємство виконало свої зобов’язання по вартості у 2006 р. на 97,51%, а у 2007 – на 93,47% (на основі розрахунку узагальненого індексу виконання експортних зобов’язань по вартості )

2. По товару А підприємство виконало свої зобов’язання по вартості у 2006 р. на 111,71%, а у 2007 – на 112,94%; по товару Б: у 2006 р. – на 103,48%, у 2007 – на 160%; по товару В: у 2006 р. – на 91,78%, у 2007 – на 76,04%; по товару Г: у 2006 р. – на 98,04%, у 2007 – на 95,59%; по товару Д: у 2006 р. – на 100,66%, у 2007 – на 76,67% (на основі розрахунку індивідуальних індексів виконання експортних зобов’язань по вартості)

3. Зобов’язання по фізичному обсягу реалізації усієї експортної продукції підприємство виконало у 2006 р. на 98,33%, у 2007 – на 99,33% (на основі розрахунку узагальненого індексу фізичного обсягу реалізації експортної продукції)

4. Зобов’язання по експорту товару А по фізичному обсягу підприємство виконало у 2006 р. на 114,29%, у 2007 р. – на 120%; по товару Б: у 2006 р. – на 100%, у 2007 р. – на 160; по товару В: у 2006 р. – на 92,31%, у 2007 р. – на 76,92; по товару Г: у 2006 р. – на 100%, у 2007 р. – на 108,33; по товару Д: у 2006 р. – на 100% у 2007 р. – на 75% (на основі розрахунку індивідуальних індексів фізичного обсягу реалізації експортної продукції)

5. Зобов’язання з експорту усієї продукції по ціні підприємство виконало у 2006 р. на 99,15%, у 2007 р. – на 94,10% (на основі розрахунку узагальненого індексу цін реалізації експортної продукції)

6. Зобов’язання з експорту товару А по ціні підприємство виконало у 2006 р. на 97,75%, у 2007 р. – на 94,12%; по товару Б: у 2006 р. – на 103,48%, у 2007 – на 100%; по товару В: у 2006 р. – на 99,43%, у 2007 – на 98,85%; по товару Г: у 2006 р. – на 98,04%, у 2007 – на 88,24%; по товару Д: у 2006 р. – на 100,66%, у 2007 – на 102,22% (на основі розрахунку індивідуальних індексів цін реалізації експортної продукції)

На основі проведених розрахунків можна зробити такі висновки:

- Як і в 2006 р., так і в 2007 р. відбулося недовиконання експортних зобов’язань по вартості. Воно зумовлено дією двох факторів:фізичного обсягу і цін експортних товарів;

- Розрахунок узагальненого індексу фізичного обсягу реалізації експортної продукції дозволяє стверджувати, що однією з причин недовиконання експортних зобов’язань по вартості стало недовиконання таких зобов’язань по фізичному обсягу (кількості);

- Розрахунок узагальненого індексу цін реалізації експортної продукції дозволяє стверджувати, що іншою причиною недовиконання експортних зобов’язань по вартості є недовиконання таких зобов’язань по ціні реалізації, тобто зміна цін вплинула на величину вартості експортованих товарів.

2. Аналіз імпорту товарів по комерційному кредиту (розрахунок).

Одним із видів розрахунку імпортних операцій є розрахунок по комерційному кредиту. Обмеженість щодо надання імпортером комерційного кредиту, пов’язана передусім з недостатнім рівнем довіри один до одного. Комерційний кредит ( це товарна форма кредиту, що надається продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги.

8. Розрахувати кількісний результат і дольову участь впливу факторів товарообороту і середнього рівня торгової націнки на зміну валового доходу торгового підприємства, якщо: у базовому році товарооборот склав 15 млн. 800 тис. грн., а у звітному – 21 млн. 400 тис. грн. Середній рівень торгової націнки зріс проти базового рівня (27%) на 12%.

Сума валового доходу = Товарооборот * Середній рівень торгових скидок/100

Сума валового доходу пл. = 15800000*27/100=7266000 грн.

Сума валового доходу зв. = 21400000*39/100=8346000 грн.

Дольова участь: Товарооборот=73% у пл. та 61% у зв.; Середній рівень торгових націнок=27% пл. та 39% зв.