Дисципліни:
Лабораторна робота №4
На тему:

Діагностика загрози банкрутства ПАТ «Українська автомобільна корпорація».

Дисципліна: Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1733 Додано: 2015-04-22
Частина тексту

Метою роботи є визначення здатності підприємства вдало залучати та вчасно повертати кредитні кошти. Допоможуть в цьому індикатори фінансового стану, кредитного забезпечення, кредитної історії, відповідальності.

 Для виконання даної роботи  було використано баланс ПрАТ «Українська автомобільна корпорація», звіт про фінансові результати та дані відображені на офіційному сайті.

 

Висновок

За результатами діагностики банкрутства ПАТ «Українська автомобільна корпорація» на протязі 2010-2012 років які відображені у таблицях 6, 10, 15 коли для підприємства домінуючу позицію серед інтегральних ступенів ризику банкрутства займає Z0. Цяпозиція означає, що підприємству не загрожує банкрутство та неплатоспроможність. Найбільшого значення ця позиція мала у 2011 році та сягнула 0,58. Також, значне місце серед інтегральних ступенів ризику займали Z1та меншою мірою Z2. Z1характеризується слабкими сигналами потенційної кризи неплатоспроможності та фінансової нестійкості, а Z2- прогресує криза неплатежів та знижується ефективність діяльності підприємства. ПозицяZ3 в діагностиці була не виявлена тому можна зробити висновок, що у корпорації «УкрАВТО» низький рівень загрози банкрутства зважаючи на мінливе середовище функціонування та циклічний характер розвитку суб’єктів господарювання України.

Заходи по зниженню ймовірності банкрутства підприємства:

  1. Продати дебіторську заборгованість факторинговим компаніям
  2. Застрахуватись від підприємницьких ризиків
  3. Збільшити ефективність операційної діяльності
  4. Запровадити найсучасніші методи продажу товарів та реклами через інтернет, які характеризуються низькою ціною та великою ефективністю.