Дисципліни:
Контрольна робота
На тему:

Економічний аналіз ПАТ «Українська автомобільна корпорація».

Дисципліна: Економічний аналіз
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc, Exel Xls

Переглядів: 2451 Додано: 2015-09-28
Частина тексту

ЗМІСТ

ВСТУП_______________________________________________________3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА_______________________________4

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва продукції___________________________________________________4

Тестові питання_________________________________________________6

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА_______________________________7

1. Характеристика господарської діяльності підприємства___________7

2. Аналіз необоротних активів підприємства______________________8

3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства___________________________________________________________10

4. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства________11

5. Загальна оцінка фінансового стану підприємства________________12

6. Аналіз фінансової стійкості підприємства______________________14

7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства__________15

8. Аналіз ділової активностіпідприємства_______________________17

9. Аналіз прибутковості підприємства__________________________18

ВИСНОВКИ_________________________________________________21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ______________________22

ДОДАТКИ__________________________________________________23

 

 

 

Висновок

В даній роботі здійснено економічний аналіз ПАТ «Українська автомобільна корпорація» за 2011-2012 рр. ПАТ «Українська автомобільна корпорація (УкрАВТО)» — приватна транснаціональна компанія, найбільший виробник автомобілів, дистрибутор і постачальник сервісних послуг в Україні.

Говорячи про хід аналізу у динаміці та структурі необоротних засобів збільшились основні засоби, що свідчить про переозброєння, оновлення, використання більш ефективних засобів виробництва.Проаналізувавши динаміку показників ефективності використання основних засобів ПАТ "Українська автомобільна корпорація" за 2011-2012 рр. найбільше зростання мала фондовіддача – 24,82%, що свідчить про більш ефективне використання наявних основних засобів під час виробництва.

Використання трудових ресурсів було негативним: збільшується кількість працівників, але виробіток все зменшується.

Аналіз використання матеріальних ресурсів показав, щоматеріаловіддача скоротилася на 7,79 грн./грн., що є негативним явищем, оскільки свідчить про менш ефективне використання ресурсів.

Оцінка фінансового стану підприємства показала кд>кбсвідчить  про ефективніше використання майна підприємства на протязі заданого періоду, про краще використання фінансових ресурсів у звітному періоді порівняно з попереднім 2011 роком.

Умови ліквідності (А1 ≤П1; А2≤П2; А3≤П3; А4≥П4) виконались всі, крім А2≤П2, через відсутність короткострокових пасивів.

У таблиці 8.1 видно, що оптимальне співвідношення темпів зростання зазначених вище показників досяглося, що є надзвичайно позитивно для характеристики діяльності ділової активності.

Основний показник, котрий результує діяльність підприємства чистий прибуток збільшився аж на 42 % і становив у 2012р . – 182066 тис.грн.

Провівши аналіз рентабельності маємо зростання показників всіх, окрім валової рентабельності продукції, яка зменшилась всього на -0,41%. Найменшу позитивну динаміку мав показник операційної рентабельності капіталу – 1,64 %, найбільшу показник операційної рентабельності продукції – 7,74 %.