Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Сортування, фільтрація та друк документів в Microsoft Excel.

Дисципліна: Основи інформаційних технологій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2779 Додано: 2013-04-02
Частина тексту
Під час друку таблиць здійснюються такі операції:

Хід виконання роботи

1. Відкриваю програму MS Excel та створюю новий документ. Зберігаю його («D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи з ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №5\Лабораторна робота №5 (Таблиця).xls»). Під час збереження задаю основні параметри документу (Час автозбереження – 5 хв. Відображення вікон – звичайне.

2. Створюю таблицю, згідно завдання і номеру варіанту (варіант 4). Таблиця міститиме дані про продаж товарів за 4 місяці. Формат даних у клітинках визначаю за допомогою випадаючого списку у вкладці «Число». Там же і задаю кількість десяткових знаків після коми – 2.

3. Переходжу до діалогового вікна «Розмітка сторінки – параметри сторінки». У діалоговому вікні на вкладці «Поля» задаю зверху і знизу поля – 5 см, зліва і справа – 3 см. Відстань 2 см під верхній колонтитул, і 3 см під нижній. Переходжу на вкладку «Колонтитул», та натискаю кнопку «Створити верхній колонтитул». У нього додаю з готових шаблонів назву файлу, назву листа та номер сторінки. (Для того, щоб задати початок нумерації з 10-ї сторінки, потрібно на вкладці «Сторінка», вікна «Параметри сторінки» задати номер першої сторінки, замість «Авто»). Аналогічно створюю нижній колонтитул, у який розміщую дату та час друку документу.

4. Сортую введені дані, згідно другого стовпця (назви товарів) у алфавітному порядку. Для цього виділяю діапазон клітинок В3:K12, та переходжу на вкладку «Редагування – сортування і фільтр», де обираю «сортування від А до Я».

5. Задаю розбиття таблиці на дві сторінки. Для цього переходжу у меню «Вставка – розриви», та встановлюю необхідний розрив для сторінки. Для встановлення режиму повторення заголовків на всіх сторінках переходжу до пункту «Розмітка сторінки – параметри сторінки». У діалоговому вікні на вкладці Лист, у полі «Наскрізні стовпці» вводжу діапазон клітинок, який необхідно повторити, а саме А3:С12. Натискаю Ок. Перевіряю отриманий результат. Зберігаю та друкую отриманий документ.

Висновки: на цій лабораторній роботі я отримав основні навики зі створення, заповнення та редагування електронних таблиць, у середовищі табличного редактора MS Excel. Я отримав корисні навички з проведення розрахунків у таблицях, а також навчився правильно оформлювати документи до друку. Ці навики стануть дуже корисними у подальшій роботі в середовищі програми.