Дисципліни:

Склад навчальних модулів програми та її зв'язок з навчальними дисциплінами загальноекономічної, математичної та гуманітарної підготовки


« Вступ до фаху «Фінанси і кредит»

Студенти, які навчаються за магістерською програмою «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» мають можливість вивчати:

а) нормативні дисципліни професійної та практичної підготовки такі як: «Податковий менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Страховий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Менеджмент персоналу фінансових служб»;

б) вибіркові дисципліни вищого навчального закладу, зокрема дисципліну «Фінанси інноваційної діяльності»;

в) факультативні дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, зокрема «Філософію».

Окрім цього студенти навчаючись за цією магістерською програмою , на відміну від студентів, що навчаються за іншими магістерськими програмами, мають змогу знайомитись з особливостями оподаткування суб’єктів підприємництва, організацією фінансового контролінгу та методиками управління фінансовою санацією підприємства, вивчаючи вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки такі як «Оподаткування суб’єктів підприємництва», «Управління фінансовою санацією підприємства» та «Фінансовий контролінг », а також з порядком формуванням фінансово-економічних стратегій та організацією і методами фінансового бюджетування на підприємстві, виконуючи курсовий проект «Організація фінансового бюджетування на підприємстві».

Студенти також проходять переддипломну виробничу практику на провідних підприємствах, в банках та виконують кваліфікаційні магістерські роботи, у яких вирішують актуальні проблеми вдосконалення фінансового менеджменту та фінансово-економічної діяльності суб’єктів-господарювання.

Необхідно зазначити, що сучасні фінансисти повинні мати хороші знання з :

а) гуманітарних дисциплін (українська мова, історія, культура філософія,етика та естетика, іноземні мови тощо);

Сучасний фінансист на підприємстві повинен знати:

- історію економіки та економічної думки, щоб вміти грамотно обґрунтувати свою професійну позицію;

- добре знати макро та мікроекономіку, щоб розуміти і вміти прогнозувати наслідки впливу різних факторів на стан підприємства та його фінансової результати;

- знати і розуміти математику, для розвитку логічного мислення, щоб стати хорошим фахівцем практично у кожній галузі;

- володіти методами економіко-математичного моделювання, для прогнозування розвитку фінансово-економічних явищ і процесів на підприємстві;

- знати інформатику і володіти програмними продуктами.

б) циклу дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;

в) циклу дисциплін професійної та практичної підготовки зокрема, економіку підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси та гроші і кредит, бухгалтерський облік,міжнародну та регіональну економіку, механізм функціонування фінансового ринку, банківську, бюджетну податкову системи держави, методи страхування та інвестування, економіку праці і соціально-трудових відносин.

Окрім цього фахівець з фінансів повинен мати:

г) інші ділові і психологічні якості; зокрема бути ініціативним, працьовитим, відповідальним, пунктуальним та організованим, вміти працювати команді, постійно самовдосконалюватись.

д) хороше здоров’я, для того, щоб могти працювати в умовах нерегульованого робочого дня та вміти швидко переорієнтовуватись з однієї проблеми на іншу.