Дисципліни:

Законодавча і нормативна база підготовки фахівців за напрямом «Фінанси і кредит». Програми фахового спрямування


« Вступ до фаху «Фінанси і кредит»

Підготовка фахівців усіх напрямів та спеціальностей в Україні регламентується Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) та освітньо-професійними програмами (ОПП). ОКХ та ОПП складають галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) містить вимоги до теоретичних знань та практичних навичок фахівця (бакалавра, спеціаліста, магістра).

Освітньо-професійна програма (ОПП) регламентує розподіл навчального часу за циклами підготовки, перелік та обсяг нормативних дисциплін, визначає зміст окремих навчальних дисциплін.

ОПП передбачає «нормативну частину» і «варіативну частину». Остання містить навчальні дисципліни за вибором вищого навчального закладу (ВНЗ) і за вибором студента.

Згідно ОПП передбачено такі цикли підготовки за нормативною частиною:

- цикл гуманітарної підготовки;

- цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;

- цикл професійної та практичної підготовки.

З урахуванням навчальних дисциплін варіативної частини на кафедрі фінансів Національного університету «Львівська політехніка» сформовано три програми фахового спрямування:

1) (блок 0100) Управління державними фінансами;

2) (блок 0300) Управління страховою діяльністю:

3) (блок 0600) Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу.

Програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» практично замінила попередню вибіркову програму «Фінанси підприємств».

Цього року буде прийнято новий Закон України «Про вищу освіту», де будуть врегульовані окремі аспекти діяльності вищих навчальних закладів.

Серед них: визначення нового переліку кваліфікацій згідно з Національною рамкою кваліфікацій, зміна підходів до визначення понять «базова вища освіта» та «повна вища освіта», терміни навчання за різними світко-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, магістр).