Дисципліни:

Склад навчальних модулів програми та їх зв'язок з навчальними модулями загально економічної, математичної та гуманітарної підготовки


« Вступ до фаху «Фінанси і кредит»

Спеціалісти у сфері фінансового ринку і ринку фінансових послуг відповідно мають вивчити дисципліни «Гроші та кредит», «Фінансовий ринок», «Фінансове посередництво», «Центральний банк і грошово-кредитна система», «Банківські операції», «Ринок фінансових послуг». Знання цих дисциплін формує у студентів завершеної бази підготовки для професійної роботи у банках та інших фінансово-кредитних установах у сучасних умовах конкурентного середовища ринку працевлаштування.

Підготовлений фахівець повинен вміти користуватись простими і складними відсотками при здійсненні банківських операцій, розраховувати точний і наближений форвардний курс, оцінювати форвардну маржу, користуватись коефіцієнтом неперервної ренти, прогнозувати зміни валютних курсів, проводити оцінку вартості акцій і облігацій та використовувати на практиці інші набуті навички фінансових розрахунків, які прямим чином використовують при аналізі функціонування фінансового ринку України.