Дисципліни:

Вимоги до підготовки фінансистів


« Вступ до фаху «Фінанси і кредит»

Національна рамка кваліфікацій (НРК) значною мірою розширює нормативну базу з підготовки фахівців в Україні, наближує її до вимог та стандартів Європейського союзу.

НРК є основою вітчизняної стандартизації освітньої та професійної підготовки кадрів. Вона спрямована на визначення єдиних вимог до практичних та загальноосвітніх компетенцій; характер описування кваліфікацій усіх типів та видів національних освітніх систем; створення прозорого сприйняття рівнів кваліфікацій та дескрипторів (описів) до них; урахування підходів Європейської рамки кваліфікацій навчання впродовж життя, Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО) – 97, Міжнародної стандартної класифікації занять (МСКЗ-08), Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) та Класифікатора професій (КП).

Гуманітарна підготовка покликана, насамперед, розвинути навички спілкування майбутнього фінансиста.

Завданнями математичної підготовки є не лише надання знань з точних дисциплін, а й формування певної логіки мислення.

Загальноекономічні дисципліни мають закласти фундамент для майбутньої професійної підготовки.