Дисципліни:

Завдання підготовки працівників для фінансових служб підприємств


« Вступ до фаху «Фінанси і кредит»

Завдання підготовки фахівців для фінансових служб підприємств визначаються:

а) особливостями діяльності підприємств на ринку як суб’єктів господарювання;

б) особливостями мети і завдань фінансового управління на підприємствах в ринкових умовах господарювання;

Можна виділити такі особливості діяльності підприємств як:

1) різноманітність видів діяльності і організаційної структури підприємств;

2) необхідність реалізації інвестиційних проектів задля оновлення техніки і технологій виробництва;

3) значна кількість бізнес-партнерів та бізнес-процесів;

4) зростання конкуренції на ринку і глобалізація ринкового середовища.

За часів адміністративної системи господарювання проблеми підготовки фахівців з фінансів для підприємств не буде актуальною, оскільки більшість фінансових проблем вирішувалась централізовано.

За ринкових умов господарювання держава втручається у фінансову діяльність підприємств лише в межах чинного законодавства на основі (ставок оподаткування, норм амортизації, вартості кредитних ресурсів тощо). Водночас підвищується фінансова відповідальність підприємств за результати своєї діяльності. Існує ризик втрати прибутку, доходу, капіталу чи навіть банкрутства підприємства.

Підприємства самостійно визначають напрями своєї діяльності, асортимент продукції, цінову політику, обирають ділових партнерів, тощо.

Отже, основне завдання підготовки фахівців для фінансових служб підприємств полягає у забезпеченні набуття студентами системи сучасних професійних знань, вмінь і навиків фінансового управління на підприємстві та формування у них відповідних соціально-психологічних якостей, що дають можливість ефективно управляти фінансовими ресурсами підприємств, забезпечувати їх фінансову стійкість та приймати оптимальні фінансові рішення за умов нестабільного і конкурентного ринкового середовища.