Дисципліни:
Конспект лекцій
На тему:

Вступ до фаху «Фінанси і кредит».

Дисципліна: Вступ до фаху «Фінанси і кредит»
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Adobe Pdf

Переглядів: 9450 Додано: 2013-12-06
Частина тексту

Укладачі: І.В.Алєксєєв, П.А.Гориславець, Н.Б.Ярошевич, Г.О.Партин, О.М.Рудницька, І.Б.Хома, І.Ю.Кондрат, П.Г.Ільчук.

ЗМІСТ

ТЕМА 1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ НЕЇ

 1. Спеціальність «Фінанси і кредит».
 2. Законодавча і нормативна база підготовки фахівців за напрямом «Фінанси і кредит». Програми фахового спрямування.
 3. Вимоги до підготовки фінансистів. Проект «Національної рамки кваліфікацій».
 4. Поняття фінансової системи та її місце в економіці держави.
 5. Сфери фінансових відносин.
 6. Проблеми підготовки фахівців для фінансової системи.

ТЕМА 2. СЕКТОР ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

 1. Поняття фінансів, фінансової системи та управління фінансами.
 2. Сутність бюджету держави. Бюджетна система України.
 3. Міжбюджетні відносини.
 4. Доходи і видатки бюджету.
 5. Кошторисне фінансування.
 6. Бюджетний процес. Учасники бюджетного процесу.
 7. Фінансові установи та служби. Особливості діяльності фінансистів у секторі державних фінансів.

ТЕМА 3. ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ЛАНКА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 1. Становлення і розвиток системи соціального страхування.
 2. Фонди соціального страхування як ланка фінансової системи України.
 3. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
 4. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 5. Пенсійний фонд України.
 6. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

 1. Мета та завдання управління фінансовою діяльністю підприємств.
 2. Основні джерела інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємств.

ТЕМА 5. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОГРАМОЮ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРІ БІЗНЕСУ»

 1. Завдання підготовки працівників для фінансових служб підприємств.
 2. Склад навчальних модулів програми та її зв'язок з навчальними дисциплінами загальноекономічної, математичної та гуманітарної підготовки.
 3. Інноваційна складова підготовки фінансистів.

ТЕМА 6. РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 1. Місце фінансового ринку в обслуговуванні суб’єктів підприємництва.
 2. Зміст роботи фінансових посередників.
 3. Завдання підготовки працівників для банків і фінансових посередників.
 4. Склад навчальних модулів програми та їх зв'язок з навчальними модулями загально економічної, математичної та гуманітарної підготовки.

ТЕМА 7. СТРАХОВИЙ СЕКТОР ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

 1. Зміст і завдання діяльності страхових компаній на ринку.
 2. Особливості роботи фінансистів у страхових компаніях та їхніх відокремлених підрозділах.