Дисципліни:
Контрольна робота
На тему:

Дослідження господарської діяльності підприємства ВАТ "Більшівці-Риба".

Дисципліна: Економічний аналіз
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2837 Додано: 2014-06-02
Частина тексту

ВСТУП

У контрольній роботі досліджуємо господарську діяльність обраного нами підприємства за такими основними напрямками:

1. Аналіз необоротних активів.

2. Аналіз ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів.

3. Загальна оцінка фінансовго стану.

4. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, ділової активності та прибутковості його діяльності.

ВИСНОВКИ

Проаналізувавши фінансовий стан ВАТ «Більшівці-Риба»,можна сказти, що підприємство розвивається досить в нормальних умовах,але звичайно,що є певні чинникі,котрі гальмують розвиток.

Проаналізувавши фінансовий стан ВАТ «Більшівці-Риба»,можна сказти, що підприємство розвивається досить в нормальних умовах,але звичайно,що є певні чинникі,котрі гальмують розвиток.

При аналізі необоротних активів виявилось, що загальна величина необортних активів зросла порівняно з попереднім роком на 285тис. грн. (з 1622 тис. грн. до 1907 тис. грн.). Також підприємство здатне розширити свою основну діяльність,оскільки частка основних засобів зросла на 91,97%. Щодо матеріальної бази,то в планах підприємства готують її зміцнити,оскільки частка незавершеного будівнитцва зросла на 7,87%. На жаль, підприємство не придає великою уваги щодо впровадження інновацій тому,що порівняно з попреднім роком нематеріальні активи знизились на 3тис.грн. Також слід зазначити про відсутність дебіторської заборгованості,що свідчить ро те,що кошти з підприємсвта не вилучуються.

При аналізі ефективності використання основних засобів стало видно,що збільшення обсягу виробленої продукції на 1765 тис.грн та збільшення середньорічної вартості активів на 133 тис. грн є причинами збільшення фондовіддачі на 0,85 грн. і відповідно до зниження фондомісткості на 0,07 грн.

При проведенні ефективності використання трудових ресурсів нам стало відомо ,що середньорічний виробіток продукції одного працівника зріс на 48,82%, середньорічний виробіток продукції одним робітником зріс на 41,79% та середньоденний виробіток продукції одним робітником 39,33%.

При аналізі використання матеріальних ресурсів збільшення ефективності їх використання,оскільки фондовіддача збільшилась на 0,35 грн.,а матеріаломісткість знизилась на 0,13 грн.

Щодо оцінки фінансовго стану ВАТ «Більшівці-Риба», то спостерігається позитивна тенденція,оскільки вартість активів зросла на на 10,49% порівняно з попереднім,це зумовлено тим,що в більші мірі відіграло зростання обортних активів на 6,92%, вартість необортних активів також збільшилась на 17,57 %.

При аналіз фінансовї стійкості ВАТ «Більшівці-Риба», спостерігається збільшення залежності підприємства від кредиторів,оскільки коефіцієнт фінансової залежності зріс. Також негативним виявилось збільшення співвідношення позикого та власного капіталу,оскільки така тенденція негативано відображається на фінансову стійкістю.

Аналіз ліквідності та платоспроможності показав, що баланс ВАТ «Більшівці-Риба» як у попередньому періоді, так і в звітному є абсолютно ліквідним.

Аналізуючи ділову активність ВАТ «Більшівці-Риба» , стає відомо , що співвідношення темпів зростання абсолютних характеристик ділової активності підприємства не є оптимальним (102,8%<130,4% >114,94% >100%). Із зростанням суми інвестованого капіталу на 14,9% збільшився і дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) на 30,4% і одночасно збільшився на 2,8% обсяг чистого прибутку підприємства.

Що ж до результатів результати фінансової діяльності ВАТ «Більшівці -Риба»у звітному році у звітному періоді спостерігається негативна тенденція до зниження таких основних показників якінші операційні доходи на 48,76% ,прибуток від операційної діяльності на 37,8%, а також збільшення собівартості продукції на 31,1%. Позитивними тенденціями є збільшення доходу від реалізації продукції на 30,39%,валового прибутку 49,68%,прибуток У той же час спостерігається збільшення адміністративних витрат 21,51% та суттєве збільшення витрати на збут на 22,42%.

Можна зробити висновки, що діяльність ВАТ «Більшівці-Риба» покращила свій фінансовий стан порівняо з попереднім роком,ефективно почали використовувати матеріальні ресурси. Для того,щоб ВАТ «Більшівці-Риба» в майбутньому могло ровиватись необхідно в першу чергу знизити собівартість продукції ,зменшуючи витрати на транспортування продукції та витрат на збут. Також необхідно створити всі найсприятливіші умови праці для робітників,забезпечувати їх додатковими доплатами. Необхідно провдити оновлення обладнення,оскільки це приведе до того,що наша продукція стану більш якіснішою та конкурентоспроможнішою на ринку.