Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Діагностика використання основних фондів підприємства в умовах здійснення ним зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліна: Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc, Exel Xls

Переглядів: 3061 Додано: 2013-02-11
Частина тексту
Розраховуються основні показники використання основних фондів – фондовіддача, фондомісткість та фондоозброєність, а також ряд додаткових коефіцієнтів.

Фондовіддача = Готова продукція/((Вартість на початок періоду+вартість на кінець періоду)/2)=86000/((154415,98+130557,70)/2)= 0,6

Фондомісткість=1/Фондовіддача=1/0,6035=1,66

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання = Фактичний час роботи устаткування/Календарний час роботи устаткування =2059,2/2920=0,71

Фактичний час = Номінальний (1-Коефіцієнт простоїв)= 2080*(1-0,01)=2059,2

Календарний час= Кількість календарних днів*Тривалість робочої зміни *Кількість змін на добу = 365*8*1=2920 днів

Номінальний час= Кількість робочих днів*Тривалість робочої зміни *Кількість змін на добу = 260*8*1=2080 днів

Коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування = 86000/93000=0,92

Інтегральний показник використання виробничої потужності = Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання/ Коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування =0,71/0,92=0,76

Висновок

У цій лабораторній роботі я проводив аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства в рамках ЗЕД на підставі здійснення діагностики ефективності використання його основних фондів за допомогою спеціального комплексу індикаторів. Фондовіддача виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. В даному випадку фондовіддача становить 0,6. Значить, можна стверджувати, що основні виробничі фонди використовуються неефективно. Фондомісткість характеризує вартість основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю вартості валової (товарної) продукції і становить 1,66. Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання становить 0,71. Це означає, що потужність обладнання недовантажена. Коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування дорівнює 0,92. За цих умов інтегральний показник становить 0,76, що значить, що на підприємстві виробниче обладнання не досить сильно завантажене. Потрібно провести комплекс заходів для підвищення ефективності використання основних виробничих фондів, таких як модернізація діючого обладнання, встановлення оптимального режиму їх роботи.