Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту в мережі закладів харчування "Булочка".

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1973 Додано: 2014-03-01
Частина тексту

Оцінка ефективності систем менеджменту

Внаслідок подолання проблем, які виникли в мережі закладів харчування „Булочка” (випадку отруєння, великі терміни виконання замовлень, збої в водопостачані), вдалось підвищити економічну ефективність, що виявилось у збільшенні величини прибутку на 7%, підвищенні фінансової стійкості підприємства на 10,5%, збільшенні обсягів обслуговування на 11%. (приклад проведеня заходів для збільшення обсягів реалізації проелюстрований у даному курсовому проекті)

Внаслідок зміни організаційної структури управління, зокрема поява нових управлінських посад ( відділ охорони), нових виробничих підрозділів (нова столова), вдалось підвищити організаційну ефективність, що виявилось у зростанні інституційного рівня управління до 3,5% від загальної кількості працівників, підвищенні швидкості прийняття управлінських рішень в мережі закладів харчування „Булочка”. Внаслідок підвищення заробітної плати працівникам “Булочка”, створення сприятливого клімату в колективі працівників фірми, стимулювання праці за допомогою премій, доплат, грамот, відзнак вдалось покращити соціальну ефективність менеджменту, що виявилось у підвищенні трудової дисципліни на 12%, зменшенні плинності кадрів на 16%, покращенні умов праці на 18%, підвищенні продуктивності праці на 9%.