Дисципліни:
Конспект лекцій
На тему:

Конспект лекцій з геодезії - 1 семестр.

Дисципліна: Геодезія
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 6099 Додано: 2013-02-05
Частина тексту
Теми: Основні поняття вищої геодезії; Сучасні положення створення планової геодезичної мережі в Україні; Основні вимоги при побудові геодезичних мереж 2-го та 3-го класів; ДГМ та їх призначення; Основні методи створення планової ДГМ; Загальні відомості про проектування геодезичних мереж; Основні параметри земного еліпсоїда та співвідношення між ними; Системи координат, які використовуються у вищій геодезії; Зв’язки між деякими системами координат; Рекогностування геодезичних пунктів; Центри геодезичних пунктів; Апріорна оцінка точності геодезичних мереж; Апріорна оцінка точності мережі нівелювання; Геометрична схема високоточного оптичного теодоліта; Основні геометричні вимоги до високоточних теодолітів; Перевірки та дослідження високоточних теодолітів; Визначення рену оптичного мікрометра; Помилки шкали мікрометра; Визначення ексцентриситету лімба і алідади; Типи сучасних високоточних теодолітів; Рівні високоточного теодоліта; Лімби високоточних теодолітів; Зорові труби оптичних теодолітів; Методики виявлення і врахування рефракції при високоточних кутових вимірах; Найвигідніший час спостережень при високоточних кутових вимірах і азимутальних визначеннях; Основні принципи високоточних вимірювань (горизонтальних напрямків і кутів); Спосіб кругових прийомів; Правила вимірювання напрямків способом кругових прийомів; Спосіб вимірювання кутів у всіх комбінаціях; Визначення елементів приведення; Обчислення поправок за центрування і редукцію; Перехід від однієї координатної системи до іншої (перетворення координат); Методи перетворення координат; Метод перетворення Гельмерта (семи параметричне); Двовимірний метод перетворення координат; Основні властивості матриці повороту.

Геодезія – це наука, яка вивчає форму, та розміри Землі, її гравітаційне поле (зовнішнє) та зміну параметрів в часі. Основна задача вищої геодезії полягає у визначенні форми та розмірів Землі. Однак в сферу компетенції вищої геодезії входить багато і інших задач: - визначення координат пунктів і відстаней на Землі; - побудова геодезичних мереж; - теорія і практика лінійних і кутових вимірів; - нівелювання; - методи обробки геодезичних вимірів і їх урівнювання; Таким чином вища геодезія займається визначенням форми та розмірів Землі виключно геометричними методами. Основні задачі вищої геодезії можна поділити на 2 основні напрями: науковий та науково-технічний. Основна науково – технічна задача вищої геодезії полягає у створенні глобальної ( загально земної ) і національної (на території держави) опорних геодезичних мереж вищої точності. До національних опорних мереж відносять: державну геодезичну мережу (планова), державна нівелірна мережа (висотна), державна гравіметрична мережа. Слід зазначити, що методи і прилади, які розробляють у вищій геодезії широко використовуються в практиці, будівництво різного роду інженерно – технічних споруд (мости, дороги, аеродроми, тунелі, залізниці, гідро – електростанції тощо), в різного роду промисловості, у фізиці.