Дисципліни:
Лабораторна робота №6
На тему:

Економічне обґрунтування доцільності впровадження проектного заходу для підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах ЗЕД.

Дисципліна: Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3306 Додано: 2013-02-11
Частина тексту

Висновок

Я засвоїв техніку економічного оцінювання проектів на підприємствах з метою виявлення оптимальних шляхів розвитку та можливостей розширення у міжнародному масштабі. У разі оновлення технологічної лінії, зросте виробнича потужність та продуктивність діяльності на 20,65% (2650 тис. грн.). Але в разі реалізації даного заходу, підприємство понесе і витрати. Втрата коштів за елементами витрат з урахування зміни обсягів реалізації продукції становитиме 291,807 тис. грн. Величина економії на умовно-постійних витратах буде рівною 518,566 тис. грн. Внаслідок цього відбудеться втрата коштів на 226,759 тис. грн., собівартість же збільшиться на цю ж саму суму. Показники рентабельності діяльності підприємства (рентабельність активів, рентабельність виготовленої продукції, капіталовіддача реалізованої продукції) зменшаться, що свідчить про зменшення прибутковості від основної діяльності. Отже, оновлення технологічної лінії не є доцільним заходом, оскільки внаслідок цього відбудеться втрата коштів та наростання собівартості. В зв’язку з проведенням експортно-імпортної діяльності підприємства, я розрахував коефіцієнти, які зображають перспективу співпраці з іноземними контрагентами. Прибуток від здійснення експортної діяльності є більшим за очікуваний прибуток на внутрішньому ринку на 19,888 тис. грн. Ефективність експорту становить 26,048 тис. грн. Окрім експорту підприємство здійснює ще й імпорт. Порівняльний ефект від здійснення імпортної діяльності, який становить різницю між вартістю закупівлі на внутрішньому ринку та сукупної вартості закупівлі на зовнішніх ринках, рівний 2,1672 тис. грн. Ефективність імпорту, внаслідок закупівлі продукції з-за кордону, з метою її подальшого перепродажу дорівнює 0,0172 тис. грн. Отже, проведення експортно-імпортної діяльності є прибутковішим та результативнішим, ніж діяльність на внутрішньому ринку. Розвиток співпраці з іноземними партнерами приведе до розвитку підприємства, наростання коштів та збільшення рівня прибутку.