Дисципліни:
Курсова робота
На тему:

Обгрунтування вибору і особливості професії за фахом «Облік і аудит» (на прикладі головного бухгалтера Державного закладу охорони здоров'я).

Дисципліна: Вступ до фаху «Облік і аудит»
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3292 Додано: 2014-04-02
Частина тексту

Вступ

Структурно, робота побудована відповідно до вимог Методичних рекомендацій до виконання курсової роботи і включає: вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел.

Вступ містить обґрунтування актуальності теми курсової роботи, мету, основні завдання і об`єкт аналізу та опис структури курсової робити.

У першому розділі «Професійний портрет головного бухгалтера Державного закладу охорони здоров’я» наводяться завдання, професійні обов`язки і права даного працівника,кваліфікаційні вимоги до нього, професійні знання та етичні принципи особи, що може займати цю посаду; розкрито психологічні характеристики особи, що може претендувати на цю посаду. Також у цьому розділі наведено перелік законодавчо-нормативних актів, які використані для розкриття досліджуваного питання.

Другий розділ - «Дослідження сучасних тенденцій ринку праці і ринку освітніх послуг за фахом «Облік і аудит», присвячений аналізу попиту в регіоні, Україні та за її межами на кандидатів, які можуть обіймати дану посаду. Також досліджується діапазон заробітної плати, від чого залежить її розмір. Здійснюється аналіз мережі вищих навчальних закладів України, які готують фахівців за спеціальністю «Облік і аудит». Обґрунтовується мотиви вибору мною професії та вступу до Національного університету «Львівська політехніка»

У третьому розділі «Перспективи професійного зростання» наводиться загальна характеристика Державного закладу охорони здоров’я і особливостей його діяльності. Оцінюються переваги і недоліки роботи на обраній посаді, досліджуються можливості кар`єрного росту.

Результати дослідження узагальнено у висновках.