Дисципліни:
Дипломна робота бакалавра
На тему:

Зміна активності ферментів системи антиоксидантного захисту у нирках щура за дії гістаміну.

Дисципліна: Інше
ВНЗ:ЛНУ ім. Івана Франка
Формат: Word Doc

Переглядів: 1809 Додано: 2014-06-21
Частина тексту

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ І.ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Антиоксидантна система, як захист проти вільних радикалів

1.1.1 Властивості супероксиддисмутази

1.1.2 Властивості каталази

1.1.3 Властивості глутатіонпероксидази

1.2 Гістамін:історія вивчення, структура,шляхи синтезу і вивільнення

1.2.1 Шляхи інактивації гістаміну

1.2.2 Дія гістаміну на організм

РОЗДІЛ ІІ.МЕТОДИ І МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1Характеристика об’єкту дослідження

2.2 Визначення активності супероксиддисмутази

2.3 Визначення активності каталази

2.4 Визначення активності глутатіонпероксидази

РОЗДІЛ ІІІ.РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

3.1Активність супероксиддисмутази у нирці щура за дії гістаміну

3.2 Активність каталази у нирці щура за дії гістаміну

3.3 Активність глутатіонпероксидази у нирці щура за дії гістаміну

РОЗДІЛ IV.ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Аналіз стану виробничих умов

4.1.1 Характеристика лабораторії

4.1.2 Аналіз методів досліджень та характеристика обладнання

4.1.3 Характеристика об’єкту дослідження та речовин, їх небезпечні властивості

4.2 Організаційно-технічні заходи

4.2.1 Організація робочого місця та роботи

4.2.2 Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці

4.2.3 Заходи безпеки при роботі з обладнанням, об’єктом дослідження та речовинами

ЛІТЕРАТУРА

Висновки

1. Робота в лабораторії не відноситься до категорії безпечних, тому основою безпечної роботи можуть служити лише свідомо дотримані кожним співробітником правила техніки безпеки. У лабораторії забороняється їсти, питии та зберігати продукти у холодильниках з реактивами. Під час роботи з хімічними речовинами, зокрема з кислотами, є велика кількість отруйних випарів. Тому всі роботи із використанням небезпечних летких речовин потрібно виконувати під витяжною шафою. Кожний працівник лабораторії при роботі з шкідливими речовинами повинен використовувати засоби індивідуального захисту ( халат, гумові рукавички, маски тощо ). У лабораторії повинні бути первинні засоби пожежогасіння та медична аптечка для надання першої медичної допомоги. Перед виходом із лабораторії слід переконатися у тому чи виключені електроприлади. При роботі з електроприладами необхідно слідкувати за їх технічним станом, цілісністю ізоляції та запобігати коротким замиканням.

2. Гістамін у концентрації 1 мкг/кг призводить до зростання активності СОД на пізніх етапах дослідження.

3. Гістамін у вищій концентрації веде до зростання активності СОД впродовж всього досліду.

4. Гістамін у концентрації 1 мкг/кг призводить до спадання активності каталази до 14 доби досліду, а на 21 добу її активність зростає.

5. За дії гістаміну концентрацією 8 мкг/кг активність каталази знаходиться у межах контролю.

6. Гістамін концентрацією 1 мкг/кг призводить до зниження активності ГПО на всі доби досліду.

7. Гістамін у концентрації 8 мкг/кг прзводить до зниження активності ГПО до 14 доби досліду, а після реабілітаційного періоду (21 доба) активність фермента зростає.