Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту в відкритому акціонерному товаристві "Ладо" з виробництва побутової техніки.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2139 Додано: 2014-02-15
Частина тексту

АНОТАЦІЯ

Цей курсовий проект написаний для того, щоб допомогти нам поглибити знання з курсу “Менеджмент”, щоб показати на практиці вміння впливати на людей, навчитися використовувати досягнення сучасного менеджменту, яке є важливою умовою зміцнення системи перевірки якості.

В курсовому проекті можна знайти відображення всіх основних питань управління у крупному відкритому акціонерному товаристві „Ладо” з виробництва побутової техніки. В першу чергу: функції менеджменту (планування, організація взаємодії, мотивування, контроль і регулювання), процеси їх формалізації в управлінські рішення, методи управління і функції, особливість комунікаційних процесів в організації, прийняття рішень менеджерами різних рівнів, особливості груп працівників (формальні і неформальні групи), управлінням конфліктами, вирішення проблем керівництвом організації.

Цей курсовий проект висвітлює головні категорії управління, їх вплив на організацію, всі сторони діяльності та специфіку управління для даного підприємства. Зараз це досить актуально, адже держава «взялася» за всебічну підтримку вітчизняного виробника.

Розділ 8. Оцінка ефективності систем менеджменту

Внаслідок оновлення системи менеджменту було отримано підвищення її ефективності.

Економічна ефективність полягає в покращенні економічних показників. Це сталося за рахунок впровадження нової, більш економної та спрощеної, технології і методів виробництва. Основними показниками зростання економічної ефективності є відкриття стаціонарних збутових центрів – трьох власних магазинів для продажу продукції нашого підприємства, та в перспективі – відкриття ще кількох магазинів у різних містах регіону, зростання середнього рівня місячної заробітної плати, що за обраної нами стратегії свідчить про зростання прибутків підприємства:

Заробітна плата зросла на ((400-395)/395)*100% = 1,3 %, але при цьому загальний фонд місячної заробітної плати зменшився на ((116800-149705)/149705)*100% = 22% при скороченні штату на ((292-379)/379)*100% = 23 %.

До того ж, проведена оптимізація на виробництві та введення нових технологій допомогли нашому товариству зменшити кількість конкурентів у своєму регіоні від 5 до 4, тобто на ( (4-5) /5 ) * 100% = 20 %.

Також ефективність системи менеджменту відзначилась на оптимізації побудови організації. Зокрема, було ліквідовано дублювання функцій керівників, пришвидшено та оптимізовано процес прийняття управлінських рішень, проведено реструктуризацію збільшено кількість підрозділів, скорочено працівників.

Однією з найважливіших є соціальна ефективність. Тут також помітні позитивні тенденції. Значно змінені умови для роботи: вони стали більш сприятливими, працівники мають можливість спілкуватися одне з одним. Керівництво при реструктуризації врахувало психологічний фактор, менеджери піклуються про позитивну психологічну атмосферу в організації. При скороченні штату на 23 % зросла середня заробітна плата, зменшено кількість робочих місць, завдяки освоєнню нової технології виготовлення продукції задовольняється більша кількість споживачів, чий попит на техніку нашої компанії підвищився у зв’язку з її новими вигідними можливостями.

Підсумовуючи все вище перелічене, можна стверджувати, що загалом ефект від проведених організаційних змін є позитивним, однак існує значна загроза нівелювання деяких пріоритетів підприємства і надмірного збільшення управлінського апарату, що призведе до надмірних адміністративних витрат. До того ж, в середньострокові цілі (1-5 років) слід внести зміни, щоб дозволити організації вкоренитися на ринку та обійти своїх конкурентів за рахунок цих змін.

Висновки

Основний напрямок курсового проектування – це розробка фактичної та раціональної системи менеджменту в ВАТ „Ладо” з виробництва побутової техніки.

Організаційну структуру підприємства змінено з метою раціоналізації управління. З метою оптимізації управлінської діяльності було створено відділ інформації. Внаслідок оптимізації структури підприємства і зменшення витрат за рахунок зменшення непродуктивних витрат та скорочення штату вдалося збільшити середню заробітну плату від 395 грн. до 400 грн., а кількість працівників довелося скоротити із 379 до 292 осіб. Для забезпечення продуктивності праці використовуються передові теорії мотивації праці. Багато уваги приділяється і моральним стимулам (надання грамот, похвал, присвоєння звань).

Крім того, в курсовій роботі розроблена система попереднього, поточного та заключного контролю, що дозволяє виявляти, проаналізувати та ліквідовувати недоліки, що виникають на різних стадіях виробничого процесу. Передбачено процеси регулювання.

Запропоновано організацію та вдосконалення керівництва із позицій влади, впливу та лідерства. Зокрема, запропоновано оптимальні та ефективні способи усунення наступних проблем:

- відкриття власної мережі магазинів;

- зростання цін на електроенергію;

- зростання цін на сировинні ресурси.