Дисципліни:
Лабораторна робота №3
На тему:

Оцінювання та аналізування кадрового потенціалу підприємства, продуктивності праці та заробітної плати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліна: Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2359 Додано: 2013-03-16
Частина тексту
Мета роботи: виявлення динаміки показників кадрового забезпечення підприємства в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Завдання

Прикладні задачі

Інструмент факторного аналізування – метод різниць.
Джерела інформації – форми поточної і річної звітності про виконання показників з праці. Форми статей 1-ПВ; 3-ПВ (для ЗАТ і ВАТ).
Розрахункові показники:

Висновок

В даній лабораторній роботі ми виявляли динаміку показників кадрового забезпечення підприємства в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Фактична чисельність усього персоналу на відміну від базового періоду знизилась на 6 осіб. Втрати робочого часу за рік становили 18827,9 або 8,3%. На величину фонду оплати праці вплинуло два показники: заробітна плата працівників (зросла до 1500грн. що стало причиною для зростання величини фонду оплати праці на 47000 грн ), а також їх чисельність (зниження чисельності працівників на 9 осіб призвело до зниження величини фонду оплати праці на 13500 грн).