Дисципліни:
Лабораторна робота №7
На тему:

Визначення моменту інерції тіла динамічним методом.

Дисципліна: Фізика
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 5632 Додано: 2013-09-28
Частина тексту

Прилади та матеріали: Вимірювальний пристрій, міліметрова лінійка, штангенциркуль, секундомір.

Фізичні величини, які вимірюються прямим способом:

Аналіз результатів та висновки

На цій лабораторній роботі я визначив експериментально і теоретично момент інерції маятника Максвелла. Для цього я використав закон збереження енергії.

Я отримав досить близькі результати. Похибка склала 3,62 та 6,15 % для першого і другого допоміжного кільця відповідно.