Дисципліни:
Курсова робота
На тему:

Розроблення інноваційного проекту ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка».

Дисципліна: Управління венчурним бізнесом у сфері IT-технологій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3721 Додано: 2014-06-05
Частина тексту

ВСТУП

Метою курсової роботи є вивчення практичних аспектів використання венчурного капіталу в процесі розвитку малих інноваційних фірм.

Актуальною є тематика курсового проекту, оскільки план інвестування венчурного проекту є важливою складовою його загального успіху.

Завданням курсової роботи є:

- детальне ознайомлення із характеристиками інноваційного підприємства та із проектом, який реалізовується;

- моделювання основних етапів бізнес-плану венчурних проектів;

- вибір венчурного фонду для реалізації та забезпечення процесів венчурного інвестування.

Об’єктом написання курсової роботи є ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка», що займається виробництвом фармацевтичних та косметологічних препаратів, також дане підприємство займає лідируючі позиції на ринку.

Предметом курсової роботи є розроблення інноваційного проекту, написання бізнес-плану для пошуку та залучення інвестора у запропонований венчурний проект.

Курсова робота складається із трьох розділів, а саме:

1. Характеристика венчурного підприємства та венчурного проекту, у даній частині роботи здійснюється детальний опис підприємства (акцептора), наводиться його організаційна структура управління, наводяться основні види діяльності компанії. Паралельно з тим описується інноваційний проект, що пропонується для вкладення коштів.

2. Другий розділ присвячений характеристиці та вибору венчурного фонду. Вибір венчурних фондів здійснюється в межах вихідних даних за заданою КУА, аналогічно вибір венчурного фонду за допомогою критерія максимальної прибутковості.

3. У третьому розділі передбачається складання бізнес-плану, що включає у себе такі складові, як: резюме, бізнес і його перспективи, менеджмент.

ВИСНОВКИ

Об’єктом дослідження є ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка», що знаходиться у Харкову. Дане підприємство займається фармацевтичною діяльністю, що є на сьогоднішній день успішним видом бізнесу. На сьогоднішній день, в Україні, безпосередньо, у сфері фармацевтики та косметології увесь час впроваджуються інноваційна продукція та послуги. Тому ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка» пропонує на ринку революційну новинку, яка змінить життя кожної жінки-парафіновий термоодяг для рук та ніг.

У першому розділі курсового проекту було розглянуто здійснюється характеристика венчурного підприємства та венчурного проекту. У якості венчурного проекту ПАТ «Хімфармзаводом «Червона Зірка» було запропоновано виготовляти інноваційну продукцію у вигляді парафінового термоодягу для рук та ніг.

Другий розділ містить інформацію про потенційних венчурних інвесторів. Відповідно до вихідних даних було обрано дві компанії з управління активами - ТОВ «Альфа-Фінанс» (Київська обл.) та ТОВ «ФОЗЗІ-КАПІТАЛ» (Київська обл.). На нашу думку, найбільш привабливим та перспективним у майбутньому венчурний фонд з яким могло б співпрацювати ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка» є венчурний фонд ТОВ «КУА «ФОЗЗІ-КАПІТАЛ» - ПАТ «Бенефіс». Хоча рівень прибутковості в нього дещо менший від ПАТ «ЗНВКІФ «ХОЛДИНГ ІНВЕСТ», на мою думку, головне це стабільне та поступове нарощування рівня рентабельності.

У третьому розділі курсового проекту було подано частину бізнес-плану венчурного проекту. Резюме містило загальну інформацію, де було описано сам інноваційний продукт, а також необхідні кошти та напрям їх використання. За підрахунками для реалізації проекту потрібно близько 180,12 тис. грн.. Завдяки стратегії зняття вершків» виходу на ринок, ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка» вже у першому році реалізації венчурного проекту отримує досить високий рівень прибутку,також така тенденція спостерігається із кожним роком, оскільки значення даного показника зростає. Бізнес-план містить у собі короткий опис доцільності впровадження венчурного проекту, також йде оцінювання перспективи ведення такого види бізнесу, описується управління венчурним підприємством.